English   Danish

2013/2014  BA-IMK_IM  Internationale markedsføringstekster, fransk, spansk eller tysk

English Title
International Marketing Texts, French, Spanish or German

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
 • Spansk
  Carsten Jacob Humlebæk - Department of International Business Communication (IBC)
 • Fransk
  Joan Tournay - Department of International Business Communication (IBC)
 • Tysk
  Mette Skovgaard Andersen - Department of International Business Communication (IBC)
Primære fagområder
 • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 15-08-2013
Læringsmål
Den studerende skal kunne:
 • producere tekster på fremmedsproget, som overvejende overholder de sproglige og stilistiske konventioner for de pågældende genrer
 • tilpasse målsprogsteksten til modtageren, kommunikationssituationen og tekstens formål
 • udtrykke sig på fremmedsproget uden kommunikationsforstyrrende fejl i forhold til opgaven og målgruppen
 • anvende et i kommunikationssituationen passende ordforråd, herunder den relevante fagterminologi samt udtrykke sig relativt varieret og idiomatisk på fremmedsproget
 • producere sammenhængende tekster med klare budskaber
Prøve/delprøver
Internationale markedsføringstekster, fransk, spansk og tysk:
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgaven udarbejdes på fremmedsproget (fransk, spansk eller tysk).
Omfang af skriftligt produkt Max. 2 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 24 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningen foregår primært på den studerendes fremmedssprog (fransk, spansk eller tysk). Udprøvningen foregår på den studerendes fremmedsprog.

Den studerende skal være i stand til
-at producere markedsføringstekster på fremmedsproget af en vis kompleksitet og til anvendelser på internationale markeder 
- tilpasse teksterne til målgrupper på de udenlandske markeder både sprogligt og kulturelt (dvs. med modtageren i centrum)

Der arbejdes casebaseret, dvs. markedsføringsteksterne indgår i en større sammenhæng. Som eksempel på en casesituation kan nævnes tilrettelæggelse af en messe, hvor der lægges op til produktion af tekster til forskellige målgrupper, med forskelligt indhold og varierende budskaber. Der kan også være tale om konkrete salgskampagner, produkt- og virksomhedspræsentationer, web-tekster eller tekster til sociale medier. I forbindelse med opgavegennemgangen vil også relevante grammatiske problemstillinger blive behandlet.

Undervisningsformer
Kurset består af en kombination af holdundervisning, workshops/gruppearbejde og diskussioner på baggrund af en eller flere caseopgaver med fokus på problemorienteret arbejde.
Arbejdsbelastning
Undervisning 31 timer
Forberedelse 77 timer
Selvstændigt fagligt arbejde 29 timer
Hjemmeopgaver 25 timer
Eksamen inklusive eksamensforberedelse 45 timer
Foreløbig litteratur
Vejledende litteratur:

Fransk:
Loth, Désiré (2006) Marketing international, Editions Publibook (2e édition).

Bailly, Sébastien (2003) Bien écrire pour le Web, Editions Eyrolles.

Savoir rédiger, Larousse, Paris, 2009.

Følgende bøger vil blive inddraget efter behov:
Rasmussen, Jens og Lilian Stage (1993) Moderne Fransk Grammatik. Schønberg.

Brahic, Mireille (2001) Mieux rédiger les écrits professionnels, Editions d’Organisation.

Spansk:
Introducción al marketing. 1994. Salvador Miquel, Alejandro Mollá, J. Enrique Bigné. McGraw-Hill

Introducción a la economía española. 2005 (26.a edición) . Ramón Tamames. Alianza Editorial.

Culturas y organizaciones. 1999. Geert Hofstede. Alianza Editorial.

Los consumidores del siglo XXI. 1999. Ma Luisa Solé Moro. Esic Editorial.

Marketing across cultures. 2009 (fifth edition). Jean-Claude Usunier & Julie Anne Lee. Pearson Education.

Tysk:

Claudia Mast m.fl.: Kundenkommunikation – ein Leitfaden; Lucius& Lucius Verlagsgesellschaft, 2005, ISBN 3-8282-0263-2 (ca. 20 € på www.amazon.de)

Michaela Muschitz: Klartext schreiben im Business, Gabal, 2010, ISBN 978-3-86936-066-9 (ca. 15 € på www.amazon.de)

Uddrag i kopi: Nicolai Herbrand (red): Schauplätze dreidimensionaler Markeninszenierung : Innovative Strategien und Erfolgsmodelle erlebnisorientierter Begegnungskommunikation : Brand parks, Museen, Flagship stores, Messen, Events, Roadshows
Stuttgart : Neues Fachwissen, 2008
Online- Kilder:

http://www.sinus-institut.de/fileadmin/dokumente/Infobereich_fuer_Studierende/Infoblatt_Studentenversion_2010.pdf
(B-t-C)

www.medien-treff.de(B-t-B)

www.auma.de(om messer)

www.medienhandbuch.dePortal für Medien, IT, Kultur und Kommunikation

www.wuv.deWerben und Verkaufen
Sidst opdateret den 15-08-2013