English   Danish

2013/2014  BA-IVK_SP1F  Language description and language production 1 - French

English Title
Language description and language production 1 - French

Course information

Language French
Exam ECTS 3.8 ECTS
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course period Autumn
3. semester
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study board
Study Board for BA in International Business Communication
Course coordinator
  • Fagansvarlig på fransk
    Joan Tournay - Department of International Business Communication (IBC)
Main academic disciplines
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 14-08-2013
Learning objectives
Målet med kurset er at den studerende tilegner sig en grundlæggende viden om tempus, aspekt og diatese samt videreudvikler sin evne til at oversætte og formulere sig frit på fransk og dansk inden for bestemte teksttyper. Den studerende trænes endvidere i at forstå og referere franske samfundsrelaterede tekster på dansk.
Examination
Sprogbeskrivelse og sprogproduktion 1 - 24 timers hjemmeopgave:
Examination form Home assignment - written product
Individual or group exam Individual
Size of written product Max. 2 pages
Opgavelængde:ca. 3 sider.
Prøven består i analyse og spørgsmål vedrørende grammatiske forhold og maks. 1/2 side oversættelse som kan indgå.
Eksamen tæller 3,75 ECTS.
Assignment type Written assignment
Duration 24 hours to prepare
Grading scale 7-step scale
Examiner(s) One internal examiner
Exam period December/January
Make-up exam/re-exam
Same examination form as the ordinary exam
Afholdelse af prøverne, herunder syge-/omprøver

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.
Course content and structure

Tempus, aspekt og diatese. Træning i udarbejdelse af referat på fransk og dansk og i oversættelse mellem de to sprog inden for bestemte teksttyper.

Teaching methods
Holdundervisning med udarbejdelse af forskellige selvstændige opgaver mundtligt såvel som skriftligt på fransk og dansk.
Student workload
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 105 hours
Expected literature

Lita Lundquist: Tekstkompetence på fremmedsprog. Samfundslitteratur 2006. (LL 06)

Jens Rasmussen & Lillian Stage: Moderne Fransk Grammatik, 4. udg. Schønberg. (MFG)

Jens Rasmussen & Lillian Stage: Øvelser i fransk grammatik. Schønberg.

Last updated on 14-08-2013