English   Danish

2013/2014  BA-IVK_VK1E  Business communication 1 - English

English Title
Business communication 1 - English

Course information

Language English
Exam ECTS 5 ECTS
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course period Autumn
3. semester
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study board
Study Board for BA in International Business Communication
Course coordinator
  • Fagansvarlig på engelsk og kursusansvarlig
    Lill Ingstad - Department of International Business Communication (IBC)
Main academic disciplines
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 23-08-2013
Learning objectives
Den studerende skal kunne:
- producere tekster som overholder de vigtigste sproglige og stilistiske konventioner for de pågældende genrer
- tilpasse målsprogsteksten til modtageren, kommunikationssituationen og tekstens funktion
- udtrykke sig skriftligt på engelsk uden fejl, der i nævneværdig grad forstyrrer kommunikationen
- anvende et i kommunikationssituationen passende ordforråd, herunder den mest relevante fagterminologi

Endelig forventes der en høj grad af sproglig korrekthed i såvel oversættelser som fri formulering. Dette gælder for både engelsk og dansk.
Examination
Oversættelse fra dansk til engelsk el. selvstændig formulering på eng. baseret på et oplæg:
Examination form Written sit-in exam
Individual or group exam Individual
Oplægget til eksamen er på ca. 1/2 side ved oversættelse og på ca. 2 sider ved fri formulering.

Eksamen afvikles på PC. PC mulighed 5 jf. studienævnets pc muligheder.
Assignment type Written assignment
Duration 2 hours
Grading scale 7-step scale
Examiner(s) One internal examiner
Exam period December/January
Aids allowed to bring to the exam Open book: all written and electronic aids, including internet access
Make-up exam/re-exam
Same examination form as the ordinary exam
If the number of registered candidates for the make-up examination/re-take examination warrants that it may most appropriately be held as an oral examination, the programme office will inform the students that the make-up examination/re-take examination will be held as an oral examination instead.
Afholdelse af prøverne, herunder syge-/omprøver
Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.
Description of the exam procedure
Opgavetypen afgøres ved lodtrækning som offentliggøres senest 14 dage før eksamen.
Course content and structure
Der arbejdes med kontekstviden, oversættelse, tekstbearbejdning og selvstændig formulering af tekster. Desuden arbejdes der med kritisk brug af ordbøger og andre hjælpemidler samt med problemstillinger inden for grammatik, terminologi, tekststrukturer, kommunikations- og oversættelsesstrategier. Der kan inddrages elementer fra kommunikativ og pragmatisk tekstanalyse samt interkulturel kommunikationsteori.
 
Målet for kurset er, at den studerende skal tilegne sig grundlæggende indsigt i og færdigheder til løsning af konkrete sproglige opgaver inden for virksomhedskommunikation.
 
Den teoretiske viden, som den studerende har erhvervet på 1. år, skal omsættes og udbygges til en mere praktisk anvendelse i en konkret erhvervsmæssig kontekst.
 
Efter kurset forventes den studerende at have kendskab til den overordnede organisatoriske kontekst, som kommunikationen sker i, de forskellige stakeholders, der er involveret i konteksten, og være i stand til at tilpasse teksterne til forskellige målgrupper, fx i forhold til kulturforskelle.

Derudover skal den studerende være i stand til aktivt at bruge den relevante engelske såvel som danske fagterminologi og kunne producere tekster, der overholder de gældende konventioner for de forskellige genrer.
Teaching methods
Kurset består af en kombination af holdundervisning, diskussioner, oplæg fra underviser og studerende samt mundtlige såvel som skriftlige øvelser.
Student workload
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 140 hours
Expected literature

Writing Professional Texts (2010) (custom book fra forlaget Pearson)

Kompendium

Last updated on 23-08-2013