English   Danish

2013/2014  KAN-CMA_VR10  Revisors rolle og ansvar i forbindelse med besvigelser

English Title
The Accountant's Role and Responsability in Relation to Fraud

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Ændringer i skema kan forekomme
Mandag 14.25-17.00, uge 38-41, 43-48
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Kursusansvarlig
  Kim Klarskov Jeppesen - Institut for Regnskab og Revision (RR)
 • Underviser
  Peter Gath - Institut for Regnskab og Revision (RR)
Samt Niels Skat Rørdam
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 08-04-2013
Læringsmål
Fagets udvikling af personlige kompetencer:
Faget styrker den studerendes evner til at søge information, samt analysere og præsentere denne for i en forsamling.

Målbeskrivelse:
Efter gennemgang af faget skal den studerende kunne:
 • Forstå de forskellige besvigelsestypers karakteristika.
 • Forstå teorier om hvorfor besvigelse opstår.
 • Analysere risikoen for besvigelser - særligt i forbindelse med revision af årsrapporten.
 • Planlægge en revision der kan imødegå de identificerede besvigelsesrisici.
 • Planlægge yderligere undersøgelser i forbindelse med konstaterede besvigelser.
 • Analysere og forstå konkrete besvigelsessager.
 • Redegøre for hvorledes revisor kan styre et revisionsfirmas risiko som følge af besvigelser.
 • Forstå revisors ansvar for besvigelser og sagsforløbet ved eventuelle søgsmål i relation til besvigelser.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Faget forudsætter viden på niveau med Revision 1 og 2 på cand.merc.aud. Det anbefales endvidere, at faget Ekstern Rapportering tages før dette valgfag.
Prøve/delprøver
Mundtlig eksamen:
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler der må medbringes Uden hjælpemidler
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål er at give cand.merc.aud. studerende en uddybende forståelse for revisors rolle og ansvar ved revision og rådgivning i forbindelse med virksomhedens besvigelser. Faget indeholder følgende hovedelementer:

 • Et overblik over teorien bag de forskellige besvigelsesformer.
 • Eksempler fra praksis på, hvorledes besvigelser gennemføres og skjules for revisor og den øvrige omverden.
 • Revisors opgaver i forbindelse med vurdering af risikoen for besvigelser samt gennemførelse af besvigelsesundersøgelser.
 • Revisors risk management overvejelser i forbindelse med besvigelser, herunder aftaleindgåelse og afgrænsning af opgaven, forsikringsdækning, samarbejde med tredjemand m.v.
 • Revisors ansvar i forbindelse med besvigelser, herunder gennemgang af retspraksis og cases.
 • Årsagssammenhæng og tab, herunder bevis, erstatningens størrelse mv.
 • Aktuelle emner og sager vedrørende besvigelser.
Undervisningsformer
Faget er baseret på at den studerende som forberedelse til de enkelte lektioner læser en række centrale tekster vedrørende besvigelser og revisors rolle i forbindelse hermed. Endvidere forberedes mindre cases eller opgaver til hver lektion. Lektionerne består af en kombination af oversigtsforelæsninger, samt fremlæggelse og diskussion af cases og litteratur. Undervisningen er således baseret på dialogbaseret pædagogik.
Foreløbig litteratur

De gennemgående lærebøger på kurset er:

Wells, J.T. (2011) Principles of fraud examination, 3rd Edition. Wiley.

Langsted, Lars Bo & Krüger Andersen, Poul & Kiertzner, Lars (2008) Revisoransvar

Lærebøgerne suppleres med en række artikler, fx:

Beasley, M.S. & Jenkins, J.G. 2003, "A Primer for Brainstorming Fraud Risks", Journal of Accountancy, vol. 196, no. 6, pp. 32-39.

Beneish, M.D. 1999, "The detection of earnings manipulation", Financial Analysts Journal, vol. 55, no. 5, pp. 24-36.

Benston, G.J. 2006, "Fair-value accounting: A cautionary tale from Enron", Journal of Accounting and Public Policy, vol. 25, no. 4, pp. 465-484.

Boddy, C.R. 2006, "The dark side of management decisions: organisational psychopaths", Management Decision, vol. 44, no. 10, pp. 1461-1475.

Boddy, C.R.P., Ladyshewsky, R. & Galvin, P. 2010, "Leaders without ethics in global business: corporate psychopaths", Journal of Public Affairs, vol. 10, no. 3, pp. 121-138.

Gottschalk, P. 2010, "Theories of financial crime", Journal of Financial Crime, vol. 17, no. 2, pp. 210-222.

Grove, H. & Cook, T. 2004, "Lessons for auditors: Quantitative and qualitative red flags", Journal of Forensic Accounting, vol. 5, no. 1, pp. 131-146.

Kuhn, J.R. & Sutton, S.G. 2006, "Learning from WorldCom: Implications for fraud detection through continuous assurance", Journal of Emerging Technologies in Accounting, vol. 3, no. 1, pp. 61-80.

McKee, T. 2006, "Increase your fraud auditing effectiveness by being unpredictable!", Managerial Auditing Journal, vol. 21, no. 2, pp. 224-231.

Reinstein, A. & McMillan, J.J. 2004, "The Enron debacle: More than a perfect storm", Critical Perspectives on Accounting, vol. 15, no. 6-7, pp. 955-970.

Wells, J.T. 2001, ""Why ask?" You ask", Journal of Accountancy, September, pp. 88-93.

Wells, J.T. 2001, "A Fish Story - Or not?", Journal of Accountancy, vol. 192, no. 5, pp. 114-117.

Wells, J.T. 2001, "Irrational Ratios", Journal of Accountancy, August, pp. 80-83.

Herudover suppleres med en række udvalge domme og afgørelser.

Sidst opdateret den 08-04-2013