English   Danish

2013/2014  KAN-CM_C23  Samarbejde - mellem mennesker i organisationen

English Title
Collaboration - between individuals in the organization

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Ændringer i skema kan forekomme
Onsdag 09.50-12.25, uge 9-15, 17-20
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
 • Peter Holdt Christensen - Institut for Strategi og Globalisering (SMG)
Administrativ kontakt: Christian Scully, mail cs.smg@cbs.dk
Primære fagområder
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organization
 • Økonomisk og organisatorisk sociologi/Economic and organizational sociology
Sidst opdateret den 25-10-2013
Læringsmål
Ved eksamen skal den studerende på selvstændig vis:
 • Forklare hvad samarbejde er, og beskrive i hvilke situationer der er brug for samarbejde.
 • Reflektere over de fordele og ulemper samarbejde rummer, og analysere hvorfor disse fordele og ulemper eksisterer.
 • Analysere og forklare hvordan organisationer kan understøtte samarbejdet mellem mennesker.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Grundlæggende kendskab til organisations- og ledelsesteori.
Prøve/delprøver
Samarbejde - mellem mennesker i organisationen:
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform Bestået/ikke bestået
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Maj/juni og Maj/juni, Synopsis afleveres den 21. maj kl. 12.00.
Eksamen i uge 23.
Hjælpemidler der må medbringes Uden hjælpemidler
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Der er samarbejde overalt. Det enkelte menneske har begrænset muskelkraft og hjernekapacitet, og det er derfor kun muligt at få arbejdspladser til at fungere ved at arbejde sammen med andre mennesker.
Samarbejde er derfor det vigtigste fundament for enhver organisation.

Samarbejde er dog langt fra lige til. For er det altid nødvendigt at samarbejde, hvem skal samarbejde, hvor lang tid skal de samarbejde, og er det nu engang bedre at samarbejde end ikke at samarbejde?

Formålet med faget er at analysere og diskutere samarbejde mellem mennesker i organisationen for at besvare fire grundlæggende spørgsmål: 
 1. Hvad er samarbejde? Her analyseres for det første hvordan der eksisterer forskellige former for samarbejde – nogle gange foregår samarbejde ansigt-til-ansigt, mens det andre gange foregår på tværs af tid og sted. For det andet analyseres hvordan forskellige typer arbejdsopgaver – fx kreative versus ensidigt gentagne – stiller krav om forskellige former for samarbejde.
 2. Hvad gavner samarbejde? Her analyseres bl.a. de forskellige typer af personer der indgår i samarbejde, og de forskellige fagligheder der oftest også er brug for. Derudover diskuteres hvordan bl.a. gruppeidentitet, målafklaring og fællesskabsfølelse kan styrke samarbejdet.
 3. Hvad ødelægger samarbejde? Med udgangspunkt i teorier om social dovenskab – fra bl.a. social psykologien – analyseres hvorfor individet ikke altid bidrager til samarbejdet. Ligeledes diskuteres bl.a. gruppetænkning og misundelse som elementer der kan ødelægge samarbejde.
 4. Hvordan understøtter organisationen samarbejde? Der gives en række bud på, hvordan organisationer kan og skal blande sig i samarbejde – bl.a. i udvælgelsen af hvem der skal deltage, men også i de afklaringer samarbejdet kræver for at fungere.
Faget gennemføres som en blanding af forelæsninger, studenteroplæg og oplæg fra gæsteforelæsere.
Undervisningsformer
Undervisning gennemføres som 11 lektioner á 3 timer.
Foreløbig litteratur
Grundbog:
Peter Holdt Christensen 2012: Samarbejde mellem mennesker i organisationen. København: Hans Reitzels Forlag.

Herudover en række artikler:
Cascioaro, Tiziana & Miguel Sousa Lobo 2008: When competence is irrelevant: The role of interpersonal affect in task-related ties. Administrative Science Quarterly, vol. 53 (December).
Cohen, Susan G. & Diane E. Bailey 1997: What makes teams work: Group effectiveness research from the shop floor to the executive suite. Journal of Management, vol. 23 (3).
Erez, Miriam & Anit Somech 1996: Is group productivity loss the rule or the exception? Effects of culture and group-based motivation. Academy of Management Journal, vol. 39 (6).
Harkins, Stephen G., Bibb Latané & Kipling Williams 1980: Social loafing: Allocating effort or taking it easy? Journal of Experimental Social Psychology, vol. 16 (457-465).
Heath, Chip & Nancy Staudenmayer 2000: Coordination neglect: How lay theories of organizing complicate coordination in organizations. Research in Organizational Behaviour, vol. 22 (155-193).
Karau, Steven J. & Kipling D. Williams 1993: Social loafing: A meta-analytic review and theoretical integration. Journal of Personality and Social Psychology, vol. 65 (4).
Kerr, Norbert L. 1983: Motivation losses in small groups: A social dilemma analysis. Journal of Personality and Social Psychology, vol. 45 (4).
Schnake, Mel E. 1991: Equity in effort: The ”Sucker effect” in co-acting groups. Journal of Management, vol. 17 (1).
Shepperd, James A. 1993: Productivity loss in performance groups: A motivation analysis. Psychology Bulletin, vol. 113 (1).
Sundstrom, Eric, Michael McIntyre, Terry Halfhill & Heather Richards 2000: Work groups: From the Hawthorne studies to work teams of the 1990s and beyond. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, vol. 4 (1).
Wageman, Ruth 1995: Interdependence and group effectiveness. Administrative Science Quarterly, vol. 40 (145-180).
Williams, Kipling D. & Steven J. Karau 1991: Social loafing and social compensation: The effects of expectations of co-worker performance. Journal of Personality and Social Psychology, vol.
Sidst opdateret den 25-10-2013