English   Danish

2013/2014  KAN-FIR_FR51  Corporate Finance

English Title
Corporate Finance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Claus Parum - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
  • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 07-08-2013
Læringsmål
  • Kombinere og anvende indsigt fra pensum til at løse corporate finance problemer via præcise og korrekte beregninger.
  • Vise og forklare alle relevante beregninger for at løse et konkret problem.
  • Opstille antagelser bag teorier / metoder / modeller i pensum.
  • Selvstændigt kombinere og logisk strukturere corporate finance ordforråd / teorier / metoder / modeller / lovgivningsmæssige/institutionelle/praktiske forhold samt empirisk vidnesbyrd til at løse corporate finance problemer.
Prøve/delprøver
Corporate Finance:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler der må medbringes Uden hjælpemidler
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til syge-/omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at syge-/omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Corporate Finance handler om økonomiske beslutninger i aktieselskaber:
Allokering af kapital (investeringsbeslutningen) og
fremskaffelse af kapital (finansieringsbeslutningen):
Aktieselskabers realinvesteringer
Aktieselskabers kapitalfremskaffelse
Aktieselskabers udlodningspolitik
Finansiering af aktieselskaber
”Corporate Control” og ”Corporate Governance”.

Undervisningsformer
Undervisningen gennemføres som en blanding af forelæsninger og øvelser.
Foreløbig litteratur

Pack of Brealey P of CF 11e and Connect+ Codes Card  ISBN – 9780077155070
McGraw Hill.

 

Sidst opdateret den 07-08-2013