English   Danish

2013/2014  KAN-MLM_21  Terminologi og termbaser eksemplificeret med økonomisk/finansielt sprog

English Title
Terminology and terminology databases with examples from economic/financial language

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Ændringer i skema kan forekomme
Onsdag 13.30-15.10, uge 43-48
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Max. antal deltagere 30
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Bodil Nistrup Madsen - Department of International Business Communication (IBC)
Sekretær: Tine Silfvander ts.iadh@cbs.dk
Primære fagområder
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 18-03-2013
Læringsmål
Udvikling af personlige kompetencer:
Den studerende udvikler kompetencer mht. analyse og strukturering af viden.
Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne udarbejde en velfungerende terminologi- og vidensbase mellem dansk og et fremmedsprog under anvendelse af terminologisk metode og hensigtsmæssig udnyttelse af databaseformatet. Den studerende skal desuden kunne redegøre for udvælgelse og strukturering af data anvendt i basen.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Alm. adgangskrav til CLM-studiet.
Prøve/delprøver
Terminologi og termbaser eksemplificeret med økonomisk/finansielt sprog:
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 2 studerende
Prøven består i udarbejdelse af terminologibase inden for et selvvalgt emne. Emnet aftales med læreren senest 2 uger inden undervisningens ophør.
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Basen skal omfatte 10-15 begreber på dansk og fremmedsprog. Rapporten skal omfatte overvejelser om udarbejdelse af ontologi(er), begrebsdefinitioner, ækvivalens samt bilag med udskrifter af basens indhold: diagrammer samt systematiske og alfabetiske begrebslister. Rapporten afleveres i 2 eksemplarer.
Opgavetype Projektrapport
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget tilfører den studerende den af virksomhederne efterspurgte kompetence i form af kortlægning af virksomhedens interne terminologi på dansk og andre sprog.

Formålet med valgfaget er at sætte den studerende i stand til at udarbejde og indlæse materiale i en terminologi- og vidensbase til en virksomheds interne brug inden for fx virksomhedens økonomiske/finansielle interne eller eksterne kommunikation og rapportering.

Faget omfatter en teoretisk og en praktisk del. Den teoretiske del indfører de studerende i terminologilærens principper. Den praktiske del består i træning i at arbejde med et terminologistyringssystem og i udarbejdelse af en termsamling inden for et af den enkelte studerende selvvalgt afgrænset emne. Termsamlingen udarbejdes på dansk og et fremmedsprog, afhængig af den studerendes fremmedsprog på CLM-studiet.

Der arbejdes med flersproglig videns- og termorganisering, dokumentationsmateriale, udnyttelse af databaseformatet til de terminologiske enheder, definitioner, faglige og sproglige kommentarer, ækvivalensovervejelser etc.

Som empirisk materiale inddrages forskellige delemner med bl.a. med afsæt i faget økonomisk sprog eller et andet emne efter deltagernes ønske til inspiration til udarbejdelse af den termbase, der skal afslutte forløbet.

I undervisningsforløbet løses en obligatorisk opgave i form af udarbejdelse af informationer vedrørende et mindre antal begreber og indlæsning i en mini-termbase. Mini-termbasen kan evt. danne basis for den endelige terminologi- og vidensbase.

Undervisningsformer
Læreroplæg og workshops. Hands-on-arbejde med termbase i terminologihåndterings-system, som er tilgængelige via Internettet.
Foreløbig litteratur

Forskelligt informationsmateriale (bøger, internettet, kompendier og noter) vedr. såvel den teoretiske som den empiriske del, herunder:

  • Madsen, Bodil Nistrup (1999). Terminologi 1 - Principper og metoder. København: Gads Forlag. (tilgængelig i elektronisk udgave, bestilles bedst hos Saxo http://www.saxo.com/dk/soeg/boeger?keyword=terminologi.+principper+og+metoder&x=0&y=0.
  • Madsen, Bodil Nistrup (2005). Håndbog i begrebsarbejde. Principper og metoder for arbejdsgrupperne nedsat af Det Nationale Begrebsråd for Sundhedsvæsenet - Del 1: Principper. København: Sundhedsstyrelsen  (downloades fra http://www.sst.dk/Udgivelser.aspx.)
  • Madsen, Bodil Nistrup (2006). Håndbog i begrebsarbejde. Principper og metoder for arbejdsgrupperne nedsat af Det Nationale Begrebsråd for Sundhedsvæsenet - Del 2: Metoder og arbejdsforløb. København: Sundhedsstyrelsen  (downloades fra http://www.sst.dk/Udgivelser.aspx)
  • Madsen, Bodil Nistrup (2011). ‘Why Knowledge Modeling is Important for Business and for a Danish Terminology and Knowledge Bank’. In: LSP Journal. 2, 2, s. 17-33. http://ej.lib.cbs.dk/index.php/LSP
Sidst opdateret den 18-03-2013