English   Danish

2013/2014  KAN-MLM_45  Terminologi – Nordisk webbaseret kursus

English Title
Terminologi – Nordisk webbaseret kursus

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Internetbaseret undervisning, ingen fysiske møder.
Undervisningen starter i uge 40 og slutter efter uge 50.
Den afsluttende eksamensopgave afleveres umiddelbart efter semestrets afslutning.
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
 • Hanne Erdman Thomsen - Department of International Business Communication (IBC)
Secretary Tine Silfvander - ts.iadh@cbs.dk
Primære fagområder
 • Kommunikation/Communication
 • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 04-03-2013
Læringsmål
Efter kurset skal de studerende kunne:
 • Strukturere begreber i begrebssystemer
 • Anvende principperne for definitionsskrivning korrekt og redegøre for dem
 • Forklare termdannelse
 • Udvælge termer udfra etablerede kriterier
 • Argumentere for terminologiens rolle i en effektiv fagsproglig kommunikation, både faginternt og fageksternt
 • Anvende terminologiens grundbegreber korrekt
Forudsætninger for at deltage i kurset
En bacheloruddannelse.
Forudsætninger for indstilling til prøven
Obligatoriske godkendelsesopgaver (bedømmes godkendt/ikke godkendt)
Undervejs i kurset laves et antal obligatoriske opgaver hvor de studerende får feedback og på den baggrund kan forbedre deres besvarelse. Alle disse opgaver skal være godkendt.
Prøve/delprøver
Terminologi – Nordisk webbaseret kursus:
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 2 sider
Ved kursets slutning vælger den studerende et antal af de obligatoriske opgaver ud, og afleverer dem i forbedret udgave sammen med en refleksion over læringsforløbet på 1-2 sider. Ved kursets start oplyses hvor mange opgaver der kræves for at bestå kurset.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform Bestået/ikke bestået
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin, Eksamensporteføljen afleveres i to eksemplarer
Syge-/omprøve
Anden prøveform
Inden en fastsat dato afleveres en forbedret udgave af eksamensporteføljen.
Beskrivelse af eksamensforløbet
Ved kursets slutning vælger den studerende et antal af de obligatoriske besvarelser ud, og afleverer dem sammen med en refleksion over læringsforløbet på 1-2 sider. Ved kursets start oplyses hvor mange opgaver der kræves for at bestå kurset og hvor mange af disse der skal indgå i den endelige aflevering i forbedret udgave (typisk 3 ud af 4).
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset indeholder en oversigt over terminologiens grundbegreber og forholdet mellem terminologi og leksikografi, samt diskussioner om relationen mellem fagsprog og almensprog. Der indgår mange øvelser i praktisk terminologiarbejde, herunder strukturering af begrebssystemer, definitionsskrivning og termdannelse.

Målet med kurset er at give deltagerne færdigheder i at udføre terminologiarbejde og basisviden om terminologi og om terminologiens teoretiske og metodologiske grundlag i et nordisk perspektiv, og om terminologiens rolle for en effektiv fagsproglig kommunikation. Det vil samtidig være basis for fortsatte studier i terminologi.

Undervisningsformer
Kurset er 100 % netbaseret, dvs. der er ingen fysiske møder eller forelæsninger/​klassundervisning. Undervisningen vil veksle mellem selvstudium, asynkron dialog, evt. synkron chat i mindre grupper, og øvelser i grupper eller individuelt.

De forskellige undervisere, som er ansvarlige for forskellige dele af kurset, og deltagerne på kurset kommer fra alle de nordiske lande og DIALOGEN I E-LÆRINGSSYSTEMET VIL DERFOR VÆRE PÅ DANSK, NORSK OG SVENSK. Det samme gælder undervisningsmateriale og øvelser.
Foreløbig litteratur

Litteratur (afvent besked om anskaffelse primo september):

 • Madsen, Bodil Nistrup: Terminologi 1, Metoder og principper. GAD, Kbh. 1999. ISBN 87-12-03390-1. Fås som e-bog: http://www.saxo.com/dk/item/bodil-nistrup-madsen-terminologi-1-principper-og-metoder-e-bog.aspx
 • Nuopponen & Pilke (2010) Ordning och reda. Terminologilära i teori och praktik.  Norstedts
 • Madsen, Bodil Nistrup (2005). Principper og metoder for arbejdsgrupperne nedsat af Det Nationale Begrebsråd for Sundhedsvæsenet - Del 1: Principper. København: Sundhedsstyrelsen  (downloades gratis fra http://begrebsbasen.sst.dk/)
 • Madsen, Bodil Nistrup (2006). Principper og metoder for arbejdsgrupperne nedsat af Det Nationale Begrebsråd for Sundhedsvæsenet - Del 2: Metoder og arbejdsforløb. København: Sundhedsstyrelsen  (downloades gratis fra http://begrebsbasen.sst.dk/)

Supplerende artikler udleveres i e-læringsforum

Sidst opdateret den 04-03-2013