English   Danish

2013/2014  KAN-MLM_67  Økonomi og politik i EU

English Title
Økonomi og politik i EU

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår, Forår
Ændringer i skema kan forekomme
Fredag 12.35-14.15, uge 6-12,14-15,17-19.
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Min. antal deltagere 30
Max. antal deltagere 30
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Erik Lonning - Department of International Business Communication (IBC)
Secretary Tine Sylfvander, IBC
Primære fagområder
  • International Political Economy/International Political Economy
  • International Politics/International Politics
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 21-10-2013
Læringsmål
Fagets udvikling af personlige kompetencer:
Dette valgfag vil supplere de studerendes viden om det europæiske samarbejde på det økonomiske område, så de studerende kan se, hvor meget økonomien ”fylder” i EU.
Målbeskrivelse:
Målet er, at de studerende – efter at have deltaget i dette valgfag – kan:
  • Undersøge og dokumentere betydningen af EU og globale forhold
  • Undersøge og sammenligne samspillet mellem nationale forhold i Europa, EU-forhold og globale forhold i en realøkonomisk kontekst – og diskutere løsninger på de udfordringer, der er i dette samspil
  • Formulere skriftligt teoretiske og empiriske økonomiske sammenhænge i EU-regi på en struktureret og nuanceret måde ved anvendelse af den økonomiske fagterminologi
Forudsætninger for at deltage i kurset
Et solidt kendskab til EU interne politikker – med hovedvægten på den økonomiske udvikling i EU
Prøve/delprøver
Økonomi og politik i EU:
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin og Sommertermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Efter en gennemgang af de økonomisk-politiske integrationsteorier, der er en nødvendig forudsætning for en forståelse af den aktuelle økonomiske situation i det europæiske samarbejde, arbejdes der med følgende temaer: ØMU-samarbejdet, det indre Marked, EU’s budget, EU’s strukturpolitikker: landbrugspolitikken, fiskeripolitikken, regionalpolitikken,- og EU’s eksterne økonomiske relationer.

Undervisningsformer
Forelæsninger m.v.
Foreløbig litteratur

Morten Kelstrup m.fl.: Europa i forandring, Hans Reitzels Forlag, 2. udg. 2012,
Statistisk Tiårsoversigt 2013.

Sidst opdateret den 21-10-2013