English   Danish

2014/2015  BA-BEOKO1036U  Interlingual text production

English Title
Interlingual text production

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i Engelsk og Organisationskommunikation
Kursusansvarlig
  • Barbara Dragsted - Department of International Business Communication (IBC)
Primære fagområder
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 14-08-2014
Læringsmål
Den studerende skal kunne
  • producere tekster på dansk og engelsk tilpasset en bestemt målgruppe og et bestemt formål på basis af et oplæg
  • optimere tekstudkast, herunder maskinoversat tekst, på dansk og engelsk
  • udtrykke sig sprogligt korrekt og uden kommunikationshæmmende fejl på både dansk og engelsk
Prøve/delprøver
Interlingual text production:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
24 timers hjemmeopgave med mundtligt forsvar.

Opgaven omfatter
produktion af tekst(er) på engelsk og/eller dansk samt oversættelse eller optimering af eksisterende tekst

Prøvesprog: Dansk og engelsk
Omfang af skriftligt produkt Max. 2 sider
Max. 2 sider, inkl. oversættelses- eller optimeringsopgaven på ca. ½ side.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommertermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende skal tilegne sig viden om kreativ tekstproduktion og formidling mellem dansk og engelsk samt videreudvikle allerede erhvervede kommunikative færdigheder med henblik på produktion og optimering af  tekster på dansk og engelsk tilpasset forskellige målgrupper. Med udgangspunkt i de sproglige udfordringer internationalt orienterede danske virksomheder har, lægges der vægt på tilpasning af tekster til globale og lokale behov.

Der undervises både på dansk og engelsk.
 

Undervisningsformer
Holdtimer kombineret med skriftlige øvelser i workshops og hjemmeopgaver.
Arbejdsbelastning
Undervisning 25 timer
Forberedelse (herunder øvelser) 87 timer
Afleveringsopgaver 30 timer
Eksamen incl. eksamsforberedelse 65 timer
Foreløbig litteratur

Interlingual text production reader (Kompendium som produceres til kurset)
Wright, S. 2004. Language policy & language planning. From Nationalism to Globalization, Palgrave Macmillan. Chapters 7 and 8
Seidlhofer, B. 2011. What is this thing called English? In Understanding English as a Lingua Franca. Oxford, pp. 1-19
Gerritsen, M. and Nickersen, C. 2009. BELF: Business English as a Lingua Franca. In Handbook of business discourse, Edinburgh University Press, pp. 180-192
Gunnarsson,  B. 2006. Swedish Companies and their Multilingual Practices. In J.C. Palmer-Silveira, M.F. Ruiz-Garrido and I. Fortanet-Gómez (eds) Intercultural and International Business Communication, Peter Lang Publishing, pp. 243-62
House, J. 2003. English as a lingua franca: A threat to multilingualism? In Journal of Sociolinguistics 7/4, pp 556-578
Davies, E.E. 2012. Translation and Intercultural Communication: Bridges and Barriers. In Paulston et al (eds) The Handbook of Intercultural Discourse and Communication, Blackwell Publishing, pp. 367-387
Katan, D. 2004. Translating cultures. An introduction for translators, interpreters and mediators. St. Jerome Publishing. Chapters 1 and 2.
Zethsen, K. K. 2010. Has globalization unburdened the translator? In Meta, 55/3, pp. 545-557
Pym, A. 2011. Website Localization. In K. Malmkjær and K. Windle (eds) Translation Studies, Oxford University Press, pp. 84-98
Marcus, A. and Gould, E.W. 2000. Crosscurrents - Cultural Dimensions and Global Web User-Interface Design. In Interactions, July and August 2000, pp. 109-123.
Fernandez et al. 2005. Translations we live by: The impact of metaphor translation on target systems. In P.A.F. Olivera (ed) Lengua y Sociedad: Investigaciones recientes en Lingüistica Aplicada, University of Valladolid, pp. 61-81
Jäkel, O. 2003. Motion Metaphorized in the Economic Domain. In H. Cuyckens et al (eds) Motivation in Language: Studies in Honor of Günter Radden, John Benjamins, pp. 297-318
Wright, D. K. and Hinson, M. D. 2008. How Blogs and Social Media are Changing Public Relations and the Way it is Practiced. In Public Relations Journal, 2/2, Spring 2008, pp. 1-21
Mossop, B. 2007. Stylistic editing (chapter 4). In Editing and Revising for Translators, St. Jerome Publishing.
Allen, J. 2003. Postediting (chapter 16). In H. L. Somers (ed) Computers and translation: a translator's guide

Sidst opdateret den 14-08-2014