English   Danish

2014/2015  BA-BEUBO1012U  Internationalisering - uden for Europa

English Title
Non-European Markets, European Business beyond Europe.

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i europæisk business
Kursusansvarlig
 • Kursusansvarlig
  Stine Haakonsson - Department of Business and Politics (DBP)
Primære fagområder
 • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
 • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
 • Økonomisk og organisatorisk sociologi/Economic and organizational sociology
Sidst opdateret den 10-12-2014
Læringsmål
Den studerende skal kunne:
 • redegøre for processer og strategier bag internationalisering af europæiske virksomheder udenfor Europa.
 • diskutere push- og pull-faktorer virksomhederne møder i denne process.
 • forstå, forklare og redegøre for forskelle og nuancer (sektor, geografisk oprindelse og -mål, virksomheders resourcebase og markedsorientering) i internationaliseringen.
 • analysere cases og problemstillinger ud fra fagets teorier og redegøre for fordele og ulemper af teorierne.
Prøve/delprøver
Internationalisering - uden for Europa:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 72 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset omhandler hvordan og hvorfor Europæiske virksomheder internationaliserer ud over Europa. Det er delt i to overordnede blokke:

 1. Push-factors: Hvad er økonomisk globalisering? Hvorfor, hvor meget/lidt, og hvordan Europæiske virksomheder internationaliserer. Hvad disse virksomheder har ’i bagagen’ i og med, at de kommer fra Europa (især Danmark). Det Dunning kalder for ’ownership advantages’. Er der forskel på hvad det er for virksomheder? Sektorer? Hvilken forretningsetik – normer/værdier – tager danske virksomheder med sig ud i verden, og hvilke erfaringer har de med etiske problemstillinger derhjemme og i Europa? 
   
 2. Pull-factors: Her ser vi på hvor virksomheder orienterer sig imod. Primært vil vi fokusere på markeder uden for Triaden, dvs. vækstøkonomier og andre udviklingslande. Vi ser på teorier og cases omkring Location-specific advantages, location attractiveness, National Business Systems og co-evolutionary economics. Der arbejdes med cases, hvor danske virksomheder internationaliseret og evt. har været involveret i etisk problematiske forretninger uden for Europa, og det studeres, hvordan man har håndteret disse problemer, såvel lokalt som fra nationalt HQ.

Der vil være fokus på business internationalisering, strategier uden for Europa, business ethics mm. Vi bruger case studies til at belyse udviklingen.

Undervisningsformer
Undervisiningen bliver en kombination af dialogbaseret holdundervisning og øvelser. Vi bruger casestudies til at belyse og benytte relevante teorier og forstå internationaliseringen af europæiske virksomheder. For hvert tema er der ligeledes øvelser i mindre hold.
Arbejdsbelastning
Undervisning 36 timer
Forberedelse 102 timer
Eksamen 72 timer
Foreløbig litteratur

Foreløbig litteratur (Grundbog + cases):
Collinson and Morgan. 2009. ”Images of the International Firm”
Mike W. Peng. 2011. ”Global Business”
Hansen, Larsen, Pedersen, Petersen og Wad. 2010. ”Strategies in Emerging Markets”

Sidst opdateret den 10-12-2014