English   Danish

2014/2015  BA-BIMKO1001U  Erhvervsøkonomi 1

English Title
Managerial Economics 1

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Victor Lund - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 15-08-2014
Læringsmål
Den studerende skal kunne:
  • Analysere og vurdere omverdensforhold med betydning for industriers attraktivitet, og hvordan disse omverdensforhold kan påvirker markedsformerne
  • Grundlæggende kommentere og vurdere virksomheders produktionsforhold i et økonomisk perspektiv. Herunder forstå vigtigheden af skalaafkast og dermed potentialet for stordriftsfordele.
  • Grundlæggende kommentere og vurdere omkostningsforhold på kort og langt sigt
  • Analysere og vurdere markedsformer og identificere præferencer og markedskoncentration, og hvorledes de påvirker markedsformerne
  • Analysere og vurdere aktuelle prisafsætningsforhold og relationen til priselasticiteter, herunder også følsomheden i relation til andre produkter og serviceydelser
  • Analysere og redegøre for virksomhedernes grundlæggende prisdannelse og optimering på kort såvel som lang sigt
Prøve/delprøver
Erhvervsøkonomi 1:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 48 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet
48-timers individuel skriftlig opgave på basis af en udleveret case.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

At den studerende har kendskab til og kan anvende den grundlæggende erhvervsøkonomiske teori og metode, med det mål, at kunne analysere og kvalificere rationel beslutningstagen i konkrete beslutningssituationer under hensyntagen til begrænsninger og til organisationens kortsigtede såvel som langsigtede målsætninger uanset typen af virksomhed og branche.

At bibringe forståelsesmæssige forudsætninger for kvalificeret beslutningstagen i en virksomheds forskellige funktionelle områder herunder salg, marketing, produktion og omkostninger.

INDHOLD:
• Virksomhedsteori
• Produktion og omkostninger
• Efterspørgselsteori
• Konkurrenceformer
• Erhvervsøkonomiske modeller

Undervisningsformer
• forelæsninger (storhold),
• forelæsninger med indlagte caseøvelser (workshops),
• øvelser (holdundervisning) og
• arbejdsdage (storhold)
• skriftlige øvelser
Arbejdsbelastning
Undervisning 58 timer
Forberedelse 59 timer
Hjemmeopgaver 20 timer
Eksamen incl. eksamensforberedelse 70 timer
Foreløbig litteratur

MEC
Keat, Paul et al:  Managerial Economics, Economic Tools for Today's Decision Makers , 7th / CBS Edition, Pearson, 2014. ISBN: 978-1-78399-208-9 
USM
Henry, Anthony:  Understanding Strategic Management , 2nd Edition Oxford University Press, 2011 ISBN: 978-0-19-958161-0 
 

Sidst opdateret den 15-08-2014