English   Danish

2014/2015  BA-BIMSO2010U  Interkulturelle markedsføringstekster, spansk

English Title
Intercultural Marketing Texts, Spanish

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Henrik Høeg Muller - MSC
Primære fagområder
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 15-08-2014
Læringsmål
Den studerende skal kunne:
  • producere tekster på fremmedsproget, som overvejende overholder de sproglige og stilistiske konventioner for de pågældende genrer
  • udvælge, vurdere og formidle relevante informationsaspekter i forhold til den givne opgave på dansk og/eller fremmedsproget, herunder tilpasse målsprogteksten til modtageren, kommunikationssituationen og tekstens formål
  • udtrykke sig på fremmedsproget uden kommunikationsforstyrrende fejl i forhold til opgaven og målgruppen
  • anvende et i kommunikationssituationen passende ordforråd, herunder den relevante fagterminologi samt udtrykke sig relativt varieret og idiomatisk på fremmedsproget
  • producere sammenhængende tekster med klare budskaber
  • angive kilder korrekt og konsekvent i besvarelsen (hvis relevant)
Prøve/delprøver
Interkulturelle markedsføringstekster, spansk:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgaven udarbejdes på spansk.
Omfang af skriftligt produkt Max. 2 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 24 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningen foregår primært på spansk. Udprøvningen foregår på spansk.

Der arbejdes med formidling på fremmedsproget til interessenter på udenlandske markeder på tværs af sprog, kulturer, teksttyper, faggrupper og målgrupper generelt.
Undervisningen baseres på relevant teori, især inden for pragmatik og interkulturel kommunikation.
Der arbejdes casebaseret, dvs. teksterne indgår i en større sammenhæng.
Endelig arbejdes der med relevante grammatiske problemstillinger, der gennemgås i en praktisk kontekst, for eksempel i forbindelse med feedback på skriftlige øvelser. 

Den studerendes udbytte af kurset:
Den studerende skal være i stand til at producere markedsføringstekster af en vis kompleksitet på fremmedsproget samt tilpasse teksterne til målgrupper på de udenlandske markeder både sprogligt og kulturelt (dvs. med modtageren i centrum)
 

Undervisningsformer
Kurset består af en kombination af holdundervisning, workshops/gruppearbejde og diskussioner på baggrund af en eller flere caseopgaver med fokus på problemorienteret arbejde.
Arbejdsbelastning
Undervisning 31 timer
Forberedelse 77 timer
Selvstændigt fagligt arbejde 29 timer
Hjemmeopgaver 25 timer
Eksamen inklusive eksamensforberedelse 45 timer
Foreløbig litteratur
Vejledende litteratur:

Fransk:
Loth, Désiré (2006) Marketing international, Editions Publibook (2e édition).

Bailly, Sébastien (2003) Bien écrire pour le Web, Editions Eyrolles.

Savoir rédiger, Larousse, Paris, 2009.

Følgende bøger vil blive inddraget efter behov:
Rasmussen, Jens og Lilian Stage (1993) Moderne Fransk Grammatik. Schønberg.

Brahic, Mireille (2001) Mieux rédiger les écrits professionnels, Editions d’Organisation.

Spansk:
Introducción al marketing. 1994. Salvador Miquel, Alejandro Mollá, J. Enrique Bigné. McGraw-Hill

Introducción a la economía española. 2005 (26.a edición) . Ramón Tamames. Alianza Editorial.

Culturas y organizaciones. 1999. Geert Hofstede. Alianza Editorial.

Los consumidores del siglo XXI. 1999. Ma Luisa Solé Moro. Esic Editorial.

Marketing across cultures. 2009 (fifth edition). Jean-Claude Usunier & Julie Anne Lee. Pearson Education.

Tysk:

Claudia Mast m.fl.: Kundenkommunikation – ein Leitfaden; Lucius& Lucius Verlagsgesellschaft, 2005, ISBN 3-8282-0263-2 (ca. 20 € på www.amazon.de)

Michaela Muschitz: Klartext schreiben im Business, Gabal, 2010, ISBN 978-3-86936-066-9 (ca. 15 € på www.amazon.de)

Uddrag i kopi: Nicolai Herbrand (red): Schauplätze dreidimensionaler Markeninszenierung : Innovative Strategien und Erfolgsmodelle erlebnisorientierter Begegnungskommunikation : Brand parks, Museen, Flagship stores, Messen, Events, Roadshows
Stuttgart : Neues Fachwissen, 2008
Online- Kilder:

http:/​/​www.sinus-institut.de/​fileadmin/​dokumente/​Infobereich_fuer_Studierende/​Infoblatt_Studentenversion_2010.pdf
(B-t-C)

www.medien-treff.de(B-t-B)

www.auma.de(om messer)

www.medienhandbuch.dePortal für Medien, IT, Kultur und Kommunikation

www.wuv.deWerben und Verkaufen
Sidst opdateret den 15-08-2014