English   Danish

2014/2015  BA-BJURO1007U  Afsætningsøkonomi

English Title
Marketing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 3,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Andet quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
 • Afsætningsøkonomi
  Jens Jacob Bødker - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
 • Afsætningsøkonomi
  Tore Kristensen - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 26-06-2014
Læringsmål
I faget Afsætningsøkonomi skal de studerende kunne:
 • identificere et marketingproblem samt koble dette til relevante juridiske problemer
 • identificere og forklare, sammenligne og integrere teori om markeder, forbrugere og konkurrenter og have en forståelse af integrationen med de relevante juridiske fag
 • de studerende skal kunne, udvikle og opstille hypoteser for at en virksomhed kan træffe beslutninger om deres markedsføring
Prøve/delprøver
Faget har fælles prøver med
ba-bjuro1013u
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets mål er at give de studerende en forståelse for det afsætningsøkonomiske begrebs- og modelapparat. Der lægges vægt på adfærdsteori, herunder anvendelse af redskaber og teknika i markedsføringen. Undervisningen er til dels case-orienteret og problemorienteret. Konsumerisme har relativ stor vægt. De studerende skal kunne de basale teorier omkring marketing. De skal kunne anvende dem til at analysere og identificere løsninger i et samlet perspektiv med fagets juridiske del.
Ligeledes skal de studerende kunne anvende marketings lærebygning til at identificere vigtige aktører og deres strategiske interesser under en integreret marketing/markedsretling analyse og planlægning. Under efterspørgselsteorien sættes fokus på forbrugernes og virksomhedernes bevæggrunde og adfærd i deres egenskab af efterspørgere. Desuden gives en elementær indføring i de beslutningsvariable, som virksomheden har til rådighed overfor konkurrenter, forbrugere eller andre aftagere i det vertikale system, der stiliseret kan fremstilles som afsætningskæden: Producent - grossist - detaillist - forbruger. I undervisningen anlægges både en rent økonomisk og behavioristisk indfaldsvinkel til markedsføringsmæssige problemstillinger.

Undervisningsformer
Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 96 arbejdstimer på følgende vis:
Arbejdsbelastning
Deltagelse i forelæsninger 15 timer
Øvelser 9 timer
Forberedelse 57 timer
Eksamensforberedelse 15 timer
Foreløbig litteratur

Pensum er vejledende. Se lektionsplanen på Learn for yderligere information.

Finn Rolighed Andersen, Bjarne Warming Jensen, Kurt Jepsen, Peter Schmalz, & Mette Risgaard Olsen: INTERNATIONAL MARKEDSFØRING - 4 UDGAVE 2011. 
ISBN: 978-87-92-09846-7 

Sidst opdateret den 26-06-2014