English   Danish

2014/2015  BA-BMATO1284U  Operationsanalyse

English Title
Operations Research

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, BSc
Kursusansvarlig
 • Dorte Kronborg - Institut for Finansiering (FI)
 • Kasper Holst Hansen - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
 • Statistik og matematik/Statistics and mathematics
 • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 30-07-2014
Læringsmål
 • Identificere, klassificere og forklare problemer relateret til en virksomheds drift, der kan gives en præcis formulering som et optimeringsproblem, løsbart ved de metoder, som er udviklet i faget.
 • Gennemføre løsninger af de således opstillede optimerringsproblemer i simple situationer. 
 • Analysere og formidle løsning af konkrete beslutningsproblemer, herunder: 
 • Lineær programmering ved simplex-metoden
 • Simple udvidelser af det grundlæggende optimeringsproblem
 • Identificere og løse netværksproblemer
 • Løse problemer om optimale rækkefølger i simple situationer
 • Formulere og angive løsninger til kø- og lagerproblemer
 • Identificere operationsanalytiske problemstillinger i generelt formulerede problemer knyttet til virksomhedens eller organisationens funktion 
 • Præsentere de opnåede løsninger af problemerne i den konkrete sammenhæng og kritisk vurdere løsningenes validitet.
Prøve/delprøver
Operationsanalyse:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode December/januar og Februar
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se nedenfor og eksamensplan/-opslag for mere information:
 • Egne bøger og kompendier
 • Egne noter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Lineær Programmering (LP) og Dualitet: De grundlæggende emner fra LP-teori gennemgås, herunder formulering af lineære modeller, Simplex-metoden, dualitet med vægt på komplementære resters betingelse for optimalitet og sammenhængen med ikke-lineær programmering via Lagrange-multiplikatorer, dual Simplex, følsomhedsanalyse og konstruktion af første mulige basisløsning. 
LP-baseret heltalsprogrammering: Assignmentproblemet, det klassiske transportproblem, og transshipmentproblemet gennemgås med henblik på at illustrere LP's centrale betydning også i forbindelse med problemer, hvor der er heltalskrav knyttet til de variable.
Netværksoptimering: Mindste udspændende træ, "Single-source", Korteste vej problemet, Projektplanlægning (PERT, CPM) og maksimum strømning i netværk.
Generelle teknikker: Dynamisk Programmering og Branch-and-Bound for heltalsprogrammering.
Lagermodeller: Deterministiske og Stokastiske modeller.


Undervisningsformer
Undervisningen består af forelæsninger med øvelser
Yderligere oplysninger

Studiesekretariatet for HA(mat.)

Foreløbig litteratur

 Kompedium i Operationsanalyse, Kasper Holst Hansen, 2013

Kapitel 1: Lidt om operationsanalyse
Kapitel 2: Lineær programmering
Kapitel 3: Lineær programmering og dualitet
Kapitel 4: Lineær programmering i Excel
Kapitel 5: Mere om lineær programmering
Kapitel 6: Heltalsprogrammering
Kapitel 7: Traveling Salesman & Vehicle Routing Problem
Kapitel 8: Dynamisk programmering
Kapitel 9: Grafteori
Kapitel 10: Netværksteori
Kapitel 11: Transportproblemet
Kapitel 12: Assignmentproblemet
Kapitel 13: Matematisk modellering
Kapitel 14: Lagerteori
Kapitel 15: Videregående emner
Kapitel 16: Stokastiske elementer i operationsanalysen

 

Sidst opdateret den 30-07-2014