English   Danish

2014/2015  BA-BMATO1285U  Makroøkonomi 2

English Title
Macro Economics 2

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, BSc
Kursusansvarlig
  • Svend Erik Hougaard Jensen - Økonomisk Institut (ECON)
Primære fagområder
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 09-01-2015
Læringsmål
  • redegøre for de vækst- og arbejdsmarkedsteoretiske modeller, der gennemgås i pensum,
  • fortolke og sammenligne alternative modeller (fokus, forudsætninger, og svagheder),
  • anvende matematisk metode til løsning af de gennemgåede modeller,
  • løse simple økonomisk-politiske problemstillinger ved brug af de gennemgåede modeller og metoder.
Prøve/delprøver
Makroøkonomi 2:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 3 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Maj/juni og August
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se nedenfor og eksamensplan/-opslag for mere information:
  • Egne bøger og kompendier
  • Egne noter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet er dels at introducere de studerende til alternative nyere teorier på de udvalgte områder, dels at udbygge de studerende forståelse af anvendelse af matematiske formuleringer og løsningsteknikker til belysning af mere komplekse økonomiske problemstillinger og begrænsningerne herfor.
Kurset giver de studerende en grundig indføring i alternative nyere teorier på de udvalgte områder, forventningsdannelse, investeringsteori, gældsdynamik, arbejdsmarkedsteorier samt modeller for åbne økonomier.

Undervisningsformer
Undervisningen består af forelæsninger med øvelser
Yderligere oplysninger

Studiesekretariatet for HA(mat.)

Foreløbig litteratur

Ben Heijdra, Foundations of Modern Macroeconomics, Second Edition, 2009, Oxford University Press (kapitlerne 1-10)

Sidst opdateret den 09-01-2015