English   Danish

2014/2015  BA-BPROO1007U  Regnskab

English Title
Financial Accounting and Analysis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i Projektledelse
Kursusansvarlig
 • Ole Vagn Sørensen - Institut for Regnskab og Revision (RR)
Kontaktinformation: https:/​/​e-campus.dk/​studium/​student-hub/​aabningstider-og-kontaktinformation
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 12-01-2015
Læringsmål
Den studerende skal ved afslutningen af faget:
 • Redegøre for eksternt regnskab i et beslutningsteoretisk perspektiv.
 • Identificere og sammenligne forskellige metoder til beskrivelse af en virksomheds overskuds- og kapitalforhold.
 • Redegøre for begreberne: aktiver, forpligtelser, egenkapital, indtægter og omkostninger.
 • Redegør for indholdet i en fundamentalanalyse.
 • Reformulere rapporterede finansielle opgørelser til analysebrug.
 • Udarbejde analyser af rentabilitet og vækst.
 • Opstille proforma regnskaber og konvertere disse til værdiansættelser.
Prøve/delprøver
Prøven i faget består af to delprøver:
Midtvejsprøve:
Delprøvens vægt30%
PrøveformSkriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøveIndividuel
OpgavetypeMultiple choice
Varighed2 timer
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeForårstermin
Hjælpemidler der må medbringesMed visse hjælpemidler, se nedenfor og eksamensplan/-opslag for mere information:
 • Tilladte lommeregnere
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Hver delprøve skal bestås med minimum 00, og en delprøve kan ikke tages om, hvis det samlede gennemsnit for faget er 02 eller derover.

Afsluttende prøve:
Delprøvens vægt70%
PrøveformSkriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøveIndividuel
OpgavetypeOpgavebesvarelse
Varighed4 timer
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeSommertermin
Hjælpemidler der må medbringesMed visse hjælpemidler, se nedenfor og eksamensplan/-opslag for mere information:
 • Andre tilladte hjælpemidler
 • Egne bøger og kompendier
 • Egne noter
 • Tilladte lommeregnere
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget Regnskab har til formål:

 • at indføre den studerende i eksterne regnskabsbrugeres informationsbehov.
 • at indføre den studerende i modeller for opgørelse og beskrivelse af en virksomheds overskuds- og kapitalforhold.
 • at indføre den studerende i det tekniske regelsæt, der gælder for indregning og måling af aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger.
 • at indføre og tilføre den studerende færdigheder i regnskabsanalytisk metode som et led i en samlet vurdering af en virksomhed.
Undervisningsformer
Dialogforelæsninger og øvelsesgennemgang
Foreløbig litteratur

Jens O. Elling: Finansiel rapportering – teori og regulering.
3. udg. 2012. Gjellerup/Gads Forlag. ISBN 978-87-13-05036-9

Ole Sørensen: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 4. udg. 2012. Gjellerup/Gads Forlag. ISBN 978-87-13-05034-5

Sidst opdateret den 12-01-2015