English   Danish

2014/2015  BA-BPROO3000U  Projektsamfundet

English Title
The Project Society

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i Projektledelse
Kursusansvarlig
  • Susanne Ekman - Institut for Organisation (IOA)
Kontaktinformation: https:/​/​e-campus.dk/​studium/​student-hub/​aabningstider-og-kontaktinformation
Primære fagområder
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 12-01-2015
Læringsmål
Efter endt undervisning skal den studerende være i stand til at:
  • Redegøre for og diskutere de væsentligste teorier i litteraturen inden for kritiske analyser af projektsamfundet og senkapitalismen.
  • Diskutere teoretiske og empiriske dimensioner af denne problematik, herunder spørgsmålet om hvor projektformen dominerer, og hvor den har mindre betydning i de forskellige sektorer af arbejdsmarkedet.
  • Reflektere kritisk over både den praktisk-funktionelle 'mainstream'-litteratur om projektledelse og den kritiske litteratur om selvsamme.
Prøve/delprøver
Projektsamfundet:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Essay
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommertermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Er ikke fastlagt på nuværende tidspunkt
 

Undervisningsformer
Er ikke fastlagt på nuværende tidspunkt
Foreløbig litteratur

Er ikke fastlagt på nuværende tidspunkt

Sidst opdateret den 12-01-2015