English   Danish

2014/2015  BA-BPSYO1313U  Regnskab og økonomistyring

English Title
Financial and Management Accounting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Placering Første quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Peter Skærbæk - Institut for Regnskab og Revision (RR)
Primære fagområder
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 11-08-2014
Læringsmål
Den studerende skal med sikkerhed:
  • Kunne redegøre for fagets teorier, modeller og teknikker.
  • Kunne anvende fagets teorier, modeller og teknikker i analyse af problemstillinger relateret til økonomistyring og den eksterne rapportering i virksomheder og organisationer.
  • Kunne perspektivere fagets elementer på praktiske problemstillinger inden for fagets domæne, samt nyttiggørelse af disse i handlingsanvisninger.
Prøve/delprøver
Regnskab og økonomistyring:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Med følgende forberedelsestid: 20 Minutter
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Oktober
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se listen nedenfor:
Alle hjælpemidler
Syge-/omprøve
Anden prøveform
Syge-/omprøve er en 20 minutters individuel mundtlig eksamen på baggrund af pensum uden hjælpemidler og uden forberedelse.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget omfatter grundlæggende problemstillinger, begreber og modeller, samt ledelsesmæssige problemstillinger relateret til økonomistyring (intern regnskabsvæsen) og ekstern rapportering i form af konteringsproblemstillinger, beregnining af nøgletal samt tolkning heraf. Udgangspunktet ligger i grundlæggende regnskabsmæssige sondringer, omkostningsbegreber, optimeringssituationer, budgetteringstankegange, samt kendte styringsværktøjer som balance scorecard og activity based costing, m.m.

Undervisningsformer
Dialogforelæsninger
Øvelser
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 42 timer
Læsning af pensum 102 timer
Anden forberedelse til undervisningen 18 timer
Forberedelse til og deltagelse i eksamen 40 timer
Øvelsestimer 4 timer
Foreløbig litteratur

Indikativ (se pensum i lektionsplanen på CBSlearn)

Økonomistyring

Atkinson, A.A., Kaplan, R. S., Matusumura, E. M. and Young, M. S., Management Accounting, 6th. Edition. Pearson, 2007.

Elkjær, J. & Hjulsager, K. (2012): Årsrapport og virksomhedsanalyse, 6. udgave, Thompson.

 

 

Kompendium:

 

Mouritsen, Jan. Det styringsorienterede og det situationsbetingede regnskabsvæsen, to perspektiver på udformning af økonomistyringssystemer, I P. Melander, Nye Perspektiver i økonomistyringen, DJØF’s Forlag, 1989. 17 sider.

 

Skærbæk, Peter. Økonomistyring uden budgetter? Teori & Praksis, (ed.) Bøje Larsen, og Sten Jönsson, 2001, DJØF´s Forlag. 35 sider.

 

Birnberg, Jacob G., Turopolec, Lawrance, and Young, S. Mark. The Organizational Context of Accounting. In: Accounting, Organizations and Society, Vol. 8, No 2/3, pp. 111-129, 1983. 20 sider.

 

Skærbæk, Peter og Melander, Preben. Scandlines Ldt. – Privatization and accounting stability in a political environment. In Groot, T. and Lukka, K., Cases in Management Accounting – Current practices of European companies. Prentice Hall, 2000.

 

Skærbæk, Peter & Thisted, Jens Aaris. Unit Costs in Central Government Annual Reports: A Critical Appraisal of the Practices Developed. In: European Accounting Review, Vol. 13, No 1, 7-38, 2004. 17 sider.

 

Skærbæk, Peter. Annual Reports as Interaction Devices: The Hidden Constructions of Mediated Communication. In: Financial Accountability & Management, 21(4), November 2005. 28 sider.

 

Skærbæk, Peter. Implementering af økonomistyring. I T. B. Jørgensen og P. Melander (red.): Livet i offentlige organisationer - Institutionsdrift i spændingsfeltet mellem stat, profession og marked. (Jurist og økonomforbundet Forlag, 1992. 28 sider.

Sidst opdateret den 11-08-2014