English   Danish

2014/2015  BA-HAF_AF  Afsætning og æstetik

English Title
Marketing and Aesthetics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi, BSc
Kursusansvarlig
  • Mads Mordhorst - MPP
Medundervisere Ole Thyssen og Stefan Schwartskopf
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
  • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 26-01-2015
Læringsmål
Efter at have fulgt faget forventes den studerende at være i stand til at kunne:
  • analysere og fortolke fagets tekster, og uddrage deres centrale begreber, med henblik på at formulere en relevant empirisk problemstilling med udgangspunkt i fagets teoretiske perspektiver
  • analysere konkrete cases, der er relevante for at belyse sammenhængen mellem æstetiske virkemidler og virksomheders praksis
  • reflektere kritisk og indsigtsfuldt over begrænsningerne ved den tilgang, som er valgt
Prøve/delprøver
Afsætning og æstetik:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Målsætningen er at udvikle kendskab centrale traditioner og redskaber i markedsføring og branding og at give en forståelse for, hvordan de udvikler sig som en del af den samfundsmæssige kontekst. Der lægges særligt vægt på markedsføring og branding i det senkapitalistisk samfund. Faget bygger på et sociologisk fundament, hvor markedsføring og branding skal forstås og analyseres skiftende samfundsmæssige kulturelle kontekster. FLØK-studiets særlige teorihistoriske og filosofisk-begrebslige faglighed bringes i spil ved at se markedet som et felt hvor æstetisk teori og praksis bruges til at kommunikere mellem forbrugere, produkter og virksomheder.

Undervisningsformer
Faget opererer med tre temaer; ”æstetisk filosofi”, ”branding” og ”markedsføring” og”. De tre temaer skal ses som integreret i hinanden. Temaet om æstetisk filosofi sætter den refleksive rammer. Det føres videre i temaerne om markedsføring og branding. Undervisningen i de to sidste temaer sigter på både at forstå markedsføring og branding som erhvervsøkonomiske discipliner med dertilhørende redskaber, og samtidig kritisk kunne forstå og analyser dem som samfundsmæssige fænomener.
Foreløbig litteratur

Ole Thyssen Æstetisk Ledelse –om organisationer og brugskunst Gyldendal, 2003
Grant McMracken (2005) Culture and Consuption   Part three: Automobiles
Henrik Dahl (1997) Hvis din nabo var en bil Kapitel tre
Claus Buhl (2005) Det lærende brand kap 1-2
Douglas Holt(2004) How brands become Icons p. 1-39, 39 – 61, 95- 130
Friedrich Hayek, The Road to Serfdom (London: 2008 [1944]), pp. 59-90.
Amartya Sen, ‘Freedom of Choice: Concept and Content’, in: European Economic Review, Vol. 32, No. 2/3, pp. 269-294.
Donald Dixon, ‘Consumer Sovereignty, Democracy, and the Marketing Concept’, in: Canadian Journal of Administration Sciences, Vol. 9, No. 2 (1992), pp. 116-125.
William Leiss et al., Social Communication in Advertising: Consumption in the Mediated Marketplace(London: 2005), 3rd ed., pp. 161-224.
Richard Tedlow, New and Improved: The Story of Mass Marketing in America. (Cambridge, MA: 1990), pp. 3-21
Michael Saren, ‘Marketing is Everything: a View from the Street’, in: MarketingIntelligence and Planning, Vol. 25, No. 1 (2007), pp. 11-16.
Morris Holbrook, James Hulbert, ‘Elegy on the Death of Marketing’, in: European Journal of Marketing, Vol. 36, No. 5/6 (2002), pp. 706-732
Stefan Schwartzkopf ‘Discovering the Consumer’ in:  Journal of Macromarketing 2008
Oliver James, Affluenza (London, 2007), pp. 209-237.
Andrew Crane, Dirk Matten, Business Ethics (Oxford, 2010), pp. 339-388.
Carmen Valor, ‘Can Consumers Buy Responsibly?’, in: Journal of Consumer Policy, Vol. 31, No. 3 (September 2008), pp. 315-326.

Sidst opdateret den 26-01-2015