English   Danish

2014/2015  DIP-D1FMV2013U  Udvidet erhvervsret

English Title
Udvidet erhvervsret

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (1. del)
Kursusansvarlig
 • Peter Arnt Nielsen - Juridisk Institut (JUR)
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
Sidst opdateret den 10-07-2014
Læringsmål
Med udgangspunkt i fagets pensum skal den studerende kunne:
 • Redegøre for virksomheders og personers retsstilling
 • Identificere erhvervsretlige problemstillinger i konkrete eksempler
 • Placere konkrete erhvervsretlige problemstillinger i en overordnet sammenhæng på en måde, som demonstrerer overblik, indsigt og forståelse
 • Analysere konkrete erhvervsretlige problemstillinger, argumentere for fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk bedømmelse af forskellige retlige muligheder til løsning af konflikter og til sikring eller forbedring af en virksomheds retsposition
 • Syntetisere og præsentere retlige problemer, løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger.
Prøve/delprøver
Udvidet Erhvervsret:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Du skal have kendskab til faget Erhvervsret for at kunne tilmelde dig undervisningen. Hvis ikke, skal man som minimum være tilmeldt eksamen i Erhvervsret, før man kan tilmeldes faget.
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 24 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Forårstermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
FOR STUDERENDE PÅ ACCELERERET FORLØB: Eksamen finder sted i foråret. Syge/omprøven afvikles som en mundtlig eksamination på 20 minutter uden forberedelse.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Valgfaget Udvidet erhvervsret bygger videre på det obligatoriske fag Erhvervsret. Faget skal ud fra et virksomhedsperspektiv give den studerende et sådant overblik over retssystemet og kendskab til retsregler på en række mere specialiserede erhvervsretlige områder, at den studerende også på disse områder er i stand til at identificere og analysere juridiske problemer i forbindelse med erhvervsvirksomhed med henblik på præventiv anvendelse af juraen til forebyggelse af konflikter.
Der lægges endvidere vægt på, at den studerende, gennem kendskab til retssystemet og evnen til at forstå retsregler, er i stand til at vedligeholde og udbygge viden efter afsluttet studium.
Med udgangspunkt i fagets pensum skal den studerende kunne redegøre for virksomheders og personers retsstilling, identificere erhvervsretlige problemstillinger i konkrete eksempler. Derudover skal den studerende være i stand til at placere konkrete erhvervsretlige problemstillinger i en overordnet sammenhæng på en måde, som demonstrerer overblik, indsigt og forståelse. Den studerende skal kunne analysere konkrete erhvervsretlige problemstillinger, argumentere for fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk bedømmelse af forskellige retlige muligheder til løsning af konflikter og til sikring eller forbedring af en virksomheds retsposition. Den studerende skal ligeledes være i stand til at syntetisere og præsentere retlige problemer, løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger.

Faget Udvidet Erhvervsret omfatter følgende emnekredse:

 • Virksomhedens finansiering og kreditgivning
 • Kreditorforfølgning
 • Virksomhedens organisation og personale
 • Virksomheden, forbrugeren og konkurrencen
Undervisningsformer
Undervisningen vil veksle mellem storholdsforelæsninger og holdundervisning med dialog.
Sidst opdateret den 10-07-2014