English   Danish

2014/2015  DIP-DFINV1050U  Pensionsøkonomi

English Title
Pension Economics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (FIN)
Kursusansvarlig
  • Peter Skjødt - Institut for Finansiering (FI)
Faget får ny kursusansvarlig i efteråret 2014
Primære fagområder
  • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 30-04-2014
Læringsmål
De studerende skal demonstrere et en grundlæggende og dyb forståelse af pensionsøkonomiens faglige indhold og særlige problemstillinger.

De studerende skal være kvalificeret til at kunne redegøre for og analysere de forskellige pensionsøkonomiske sammenhænge og udviklingstræk, herunder skal de kunne analysere nye og eksisterende produkter i sektoren fra forskellige synsvinkler.

Skal kunne vurdere og rådgive om såvel de overordnede pensionsforhold som om de forskellige pensionsprodukter i forhold til den enkelte kunde.
Prøve/delprøver
Pensionsøkonomi:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se nedenfor og eksamensplan/-opslag for mere information:
  • Hvilke hjælpemidler er p.t. uafklaret
Syge-/omprøve
Anden prøveform
I tilfælde af syge-/omprøve kan denne afholdes som 20 min. mundtlig stedprøve, såfremt underviser og studiekoordinator vurderer, at dette er mest hensigtsmæssigt, fx fordi der kun er få tilmeldte.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
En detaljeret gennemgang af pensionsopsparing, pensionsudbetaling, alder og pensionsforhold, pensionsindkomstens stilling i indkomsten over livet, pensionssystemet, pensionssektorens markedsudvikling, produkter, regulering, skatteforhold og en række udvalgte pensionsøkonomiske problemstillinger.
Undervisningsformer
Faget indeholder 40 lektioner fordelt på blokke af 2 lektioner per gang.

Undervisningen gennemføres ved dialogbaserede forelæsninger, hvor der skabes et overblik over teori og empiriske relationer indenfor fagområdet, og hvor fagets særlige problemstillinger analyseres.
Sidst opdateret den 30-04-2014