English   Danish

2014/2015  DIP-DFINV1074U  Boligøkonomi og –finansiering

English Title
Housing Economy and Finance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (FIN)
Kursusansvarlig
  • Karsten Jørgensen - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
  • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 30-04-2014
Læringsmål
At den studerende kan:

- Forestå beslutninger om at investere i ejendomme.

- Forestå finansiering og evt. omprioritering af ejendomme.

- Forestå driften af ejendomme.

- Rådgive andre om at investere i, finansiere og drive ejendomme.

- Analysere udviklingen på bolig- og ejendomsmarkederne.

- Analysere alternative boligøkonomiske og -finansielle modeller og problemstillinger.

- Vurdere konsekvenserne af ændrede betingelser, vilkår og/eller regulering af bolig- og erhvervsejendomme og deres finansiering.

- Integrere bolig- og ejendomsmarkederne i analyser af den finansielle sektor, de finansielle markeder og samfundsøkonomien.
Prøve/delprøver
Boligøkonomi og –finansiering:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler der må medbringes Uden hjælpemidler
Syge-/omprøve
Anden prøveform
I tilfælde af syge-/omprøve kan denne afholdes som 20 min. mundtlig stedprøve, såfremt underviser og studiekoordinator vurderer, at dette er mest hensigtsmæssigt, fx fordi der kun er få tilmeldte.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Faget indeholder en række klassiske boligøkonomiske emner, som den boligøkonomiske grundmodel, user costs, modellering af prisudviklingen på ejerboliger, fundamentals-diskussionen, de fire boligformer, skattesystemets påvirkning af boligformerne, balancen på boligmarkedet og sammenhængen med nationaløkonomien. Dertil kommer de kendte Boligfinansieringsmæssige emner, som boligejernes kapitalstruktur, lånemuligheder, fundingmuligheder, konverteringsmuligheder mv.
Undervisningsformer
Undervisningen består af én-to ugentlig(e)dobbeltlektion(er) i 15 uger.

Undervisningsformen er primært forelæsningsbaseret, men undervisningen lægger op til dialog og diskussioner om de forskellige emner.

2-3 dobbeltlektioner afsættes til øvelsesberegninger på forskellige boligøkonomiske og -finansieringsmæssige problemstillinger.
Sidst opdateret den 30-04-2014