English   Danish

2014/2015  DIP-DFIRV1002U  Finansielle kriser og krak

English Title
Financial Crises and failures

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (FR)
Kursusansvarlig
  • Per H. Hansen - MPP
Primære fagområder
  • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 30-04-2014
Læringsmål
Formålet med dette kursus er at give de studerende en teoretisk og empirisk begrundet viden om årsagerne til finansielle kriser og virksomhedskrak samt, hvad man stiller op med dem. Gennem analyse af konkrete bank- og virksomhedskrak på mikroniveuaet og finansielle kriser på makroniveauet – samt ikke mindst forbindelsen mellem de to niveauer – adresserer dette kursus problemstillinger, som enhver fremtidig virksomhedsleder og alle ansatte i finansielle institutioner må kunne analysere og tage stilling til. Kurset udvikler derfor også de studerendes analytiske færdigheder i relation til at identificere årsager til konkrete kriser samt diskutere, hvordan de kunne være undgået.

Målopfyldelse
For at få karakteren 12 skal den studerende ved eksamen demonstrere

1) grundlæggende forståelse for og viden om pensums teoretiske og empiriske indhold og grundlag
2) evne til at kombinere viden fra de anvendte teorier til at analysere finansielle kriser og virksomhedsskandaler
3) grundlæggende forståelse for og viden om de af pensum omfattede cases og anden empiri, samt evne til at analysere og diskutere det på baggrund af de anvendte tekster.
Prøve/delprøver
Finansielle kriser og krak:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler der må medbringes Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internet
Syge-/omprøve
Anden prøveform
I tilfælde af syge-/omprøve kan denne afholdes som 20 min. mundtlig stedprøve, såfremt underviser og studiekoordinator vurderer, at dette er mest hensigtsmæssigt, fx fordi der kun er få tilmeldte.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Kurset er opdelt i to hoveddele:

1) Analyse og diskussion af teorier og empiri i relation til internationale og nationale bobler og finansielle kriser på makroniveau.

2) Analyse og diskussion af cases fra virksomhedssammenbrud i Danmark, Europa og USA.

I første del er fokus på teoridannelser fra hhv. ”business cycle” skolen og den monetaristiske skole om årsagen til finansielle kriser og finansiel ustabilitet. Her vil den finansielle krise fra 2007-2009 naturligvis indgå i diskussionerne. Men vi vil også se nærmere på andre finansielle kriser i det 20. århundrede.

I kursets anden del skifter fokus til mikroniveauet, hvor individuelle bank- og virksomhedskriser og deres relation til finansielle kriser analyseres. Gennem casediskussioner søges årsagerne til disse kriser indkredset og identificeret, og det diskuteres, hvad der kunne være gjort for at undgå dem. Herunder vil der være fokus på corporate governance tiltag, samt på sikring af interne og eksterne kontroller. I den casebaserede indgår internationale cases om Barings Bank, Enron og Bear Stearn. Fra Danmark vil vi bl.a. diskutere Landmandsbanken, Hafnia, Roskilde Bank og Amagerbanken.

Endelig fokuserer kurset også på andre tilgange til finance end den strengt økonomiske.  Her vil bl.a. blive inddraget sociologiske og kulturelle  – narrative – tilgange til forståelse af finansielle kriser.
Undervisningsformer
Undervisningen foregår som en blanding af forelæsninger og diskussioner. Hvor meget diskussion der bliver afhænger i høj grad af de studerende selv samt af antallet af studerende. Der er intet facit i dette kursus, men der er meget at diskutere og tage stilling til. Det er derfor en forudsætning for at følge kurset, at du er velforberedt til hver gang, og at du har lyst til at diskutere tekster og cases.
Foreløbig litteratur
Ændringer kan forekomme

De fleste tekster bliver optrykt i et kompendium, som kan købes i boghandelen. Andre tekster vil kunne downloades via CBS Bibliotekets E-Ressourcer
 
Bemærk: Nedenstående tekster kan blive suppleret med kortere aktuelle tekster fra danske og internationale magasiner og aviser
 
FILM
 
Inside Job
The Flaw
 
Litteratur
 
“25 People to Blame for the Financial Crisis. The good intentions, bad managers and greed behind the meltdown.” Time Magazine: http:/​/​www.time.com/​time/​specials/​packages/​completelist/​0,29569,1877351,00.html#ixzz1OgGVty5k
 
 
Bordo, Michael, “The Lender of Last Resort: Alternative Views and Historical Experience”, Federal Reserve Bank of Richmond Economic Review, vol. 76, no. 1, 1990, pp. 18-29. http:/​/​www.richmondfed.org/​publications/​research/​economic_review/​1990/​pdf/​er760103.pdf
 
 
de Bondt, Verner, “Bubble Psychology”, in William C. Hunter et al (eds.), Asset Price Bubbles. The Implications for Monetary, Regulatory, and International Policies, Cambridge, MA: MIT Press 2003, pp. 205-16. (i kompendium)
 
Dore, Ronald, “Financialization of the Global Economy”, Industrial and Corporate Change, vol. 17, no. 6, 2008, pp. 1097-1112 (skal downloades fra CBS Library)
 
Eichengreen, Barry & Kevin O’Rourke, “A tale of two depressions: What do the new data tell us?” February 2010, http:/​/​www.voxeu.org/​index.php?q=node/​3421
 
Eichengreen, Barry & Peter Temin, “Fetters of Gold and Paper”, Oxford Review of Economic Policy, Vol. 26, no. 3, 2010, pp. 370-384 (skal downloades fra CBS Library)
 
FCIC,  Conclusions, 2009, https:/​/​fcic.law.stanford.edu/​report
 
Fisher, Irving, “The Debt-Deflation Theory of Great Depressions”, Econometrica, 1933, I, pp. 337-57. (skal downloades fra CBS Library)
 
Hamilton, Stewart & Alicia Micklethwait, Greed and Corporate Failure. The Lessons From Recent Disasters, Palgrave MacMillan: New York 2006. Kapitel 1, 2, 3 og 10 (i kompendium)
 
Hansen, Per H., ”Bankredninger i Danmark – en stabil tradition”, i Torben Andersen og Karsten Ronit (ed.), Den danske banksektor – mellem tradition og forandring, Århus: Systime 1997, pp. 39-75 (i kompendium)
 
Hansen, Per H., “Finansielle krisers efterspil i (Danmarks)historien, 1857-1930”, Samfundsøkonomen, nummer 1, 2010, pp. 23-28. http:/​/​www.djoef.dk/​Blade/​Samfundsoekonomen/​Samfunds-oe-konomen-2010/​Samfunds-oe-konomen-nr-1-2010/​~/​media/​Documents/​Djoef/​F/​Finansielle_krisers_efterspil.ashx
 
Hansen, “Making Sense of Financial Crisis and Scandal. A Danish Bank Failure in the Era of Finance Capitalism”, Enterprise & Society, 2012, vol 13, no. 4, 672-706. This text must be downloaded from CBS Library E-Resources
 
Ho, Karen, “Disciplining Investment Bankers, Disciplining the Economy: Wall Street’s Institutional Culture of Crisis and the Downsizing of Corporate America”, American Anthropologist, vol. 111, no. 2, 2009, pp. 177-189. This text must be downloaded from CBS Library E-Resources
 
Johnson, Simon, “The Quiet Coup”, The Atlantic, May 2009, http:/​/​www.theatlantic.com/​magazine/​archive/​2009/​05/​the-quiet-coup/​7364/​
 
 
Kelly, Kate, “Inside Bear Stearns”, The Wall Street Journal, Dansk udgave i Berlingske Nyhedsmagasin, 2008
 
Kindleberger, Charles and Robert Z. Aliber, “The Anatomy of a Typical Crisis”, in Manias, Panics and Crashes. A History of Financial Crises, New York, Palgrave, MacMillan 2011, pp. 26-38.
This text is included in the compendium.
 
Krugman, Paul, “How did economists get it so wrong?” New York Times Magazine, September 2, 2009. http:/​/​www.nytimes.com/​2009/​09/​06/​magazine/​06Economic-t.html
 
 
Lai, Linda, “The Norwegian banking crisis: Managerial Escalation of Decline and Crisis”, Scandinavian Journal of Management, 10(4): 397-408. (skal downloades fra CBS Library)
 
de Larosiere, Jacques,  Report by The High Level Group on Financial Supervision in the European Union, Brussels, 25 February 2009
http:/​/​ec.europa.eu/​internal_market/​finances/​docs/​de_larosiere_report_en.pdf
 
Lo, Andrew, “Reading about the Financial Crisis. A Twenty-One Book Review”, Journal of Economic Literature, 2012, vol. 51, no. 1, pp. 151-78
 
Minsky, Hyman, “A Theory of Systemic Fragility”, (1977) in Bordo, Michael, Financial Crises. Volume 1, Cambridge, Edward Elgar 1992, pp. 45-59 (i kompendium)
 
Moss, David A., “Reversing the Null. Regulation, Deregulation and the Power of Ideas”, Harvard Business School Working Paper, 10-080, 2010 http:/​/​www.hbs.edu/​research/​pdf/​10-080.pdf
 
North, Douglas C., “Institutions and the Performance of Economies Over Time” in Claude Menard & Mary M. Shirley, Handbook of New Institutional Economics, Dordrecht, 2005, pp.  21-30 (i kompendium)
 
Rangvid, Jesper, Den finansielle krise i Danmark. Årsager, konsekvenser og læring. Erhvervs- og Vækstministeriet, 2013, Del 1: Konklusioner og anbefalinger, pp. 1-50. http:/​/​www.evm.dk/​publikationer/​2013/​18-09-13-den-finansielle-krise-i-danmark
 
Schwartz, Anna. “Real and Pseudo-Financial Crises”, in Forrest Capie & Geoffrey Wood (eds.), Financial Crises and the World Banking System, London: MacMillan 1986, pp. 11-31. (i kompendium)
 
Schwartz, Anna, “Origins of the Financial Market Crisis of 2008”, Cato Journal, Vol. 29, no. 1, 2009, pp. 19-23 (skal downloades fra CBS Library)
 
Straumann, Tobias, “The UBS crisis in historical perspective”, Expert Opinion 2010, University of Zürich. Can be downloaded from http:/​/​www.ubs.com/​1/​e/​transparencyreport.html(the right hand panel “Downloads”: Expert opinion Dr. T. Straumann)
 
Wade, Robert, “From global Imbalances to global reorganizations”, Cambridge Journal of Economics, 2009, vol. 33, pp. 539-562. (skal downloades fra CBS Library)
 
White, Lawrence H., “How did we get into this financial mess?” Cato Institute Briefing Papers, No. 110, November 18, 2008. http:/​/​www.cato.org/​pubs/​bp/​bp110.pdf
Sidst opdateret den 30-04-2014