English   Danish

2014/2015  DIP-DORGV1032U  Personalejura i virksomhedens dagligdag

English Title
Personalejura i virksomhedens dagligdag

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 25
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HD (ORG)
Kursusansvarlig
 • Christian La Cour - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 28-04-2014
Læringsmål
Viden:
Den studerende opnår den viden og det overblik som en personaleansvarlig leder skal have om dette arbejdsfelt i virksomhedens dagligdag.

Færdigheder:
Den studerende opnår færdigheder på et sådant niveau at den studerende bagefter kan arbejde med fagets emner i sin hverdag og skelne mellem hvad den pågældende selv kan løse og hvornår der skal søges ekspertbistand.

Kompetencer:
Den studerende skal opnå kompetence til at kunne identificere og gennemføre begrundede løsninger på personalejuridiske problematikker og kunne kombinere de forskellige retskilder/teorien til løsningen.

Den studerende skal kunne vurdere/fremfinde relevante fakta fra en given problematik og kombinere dem med den tilgængelige teori/jura og nå en begrundet løsning
Forudsætninger for at deltage i kurset
Udbydes til alle HD studerende
Prøve/delprøver
Personalejura i virksomhedens dagligdag:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode December/januar, Uge 49
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se nedenfor og eksamensplan/-opslag for mere information:
 • Hvilke hjælpemidler er p.t. uafklaret
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Bestemmelser for syge-/omprøve er det samme som ved den ordinære eksamen.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål er at give den studerende en praktisk anvendelig viden om regelsættenes virkemåde i virksomheden/institutionen:

 • Kollektiv og individuel arbejdsret
  *Overenskomstsysteme
  * Den individuelle kontrakt
 • Det formaliserede samarbejde i den kollektive arbejdsret / den formaliserede medindflydelse
 • Lønmodtagerbegrebet
 • Arbejdspladsens store love
  *Funktionærloven
  *Ferieloven
  *Sygedagpengeloven
  *Arbejdsmiljøloven
 • Ansættelsen
 • Ændringer i det løbende ansættelsesforhold
 • Ophør af ansættelsen
 • Retsinstanserne i personalejuraens konfliktløsning
Undervisningsformer
Undervisningen er bygget op omkring talrige øvelser/​diskussioner/​cases som er udgangspunktet for arbejdet med teorien/lovteksten.
Yderligere oplysninger

Undervisningstidspunkter:

- Lørdag den 23. august 2014 kl. 9.00 til 15.00
- Fredag den 12. september 2014 kl. 8.00 til 16.00
- Lørdag den 11. oktober 2014 kl. 9.00 til 15.00

- Fredag den 7. november 2014 kl. 8.00 til 16.00

 


Holdstørrelse:
Der er plads til max 50 på dette hold. Hvis der er for mange tilmeldinger, prioriteres de studerende på HD i Organisation og ledelse først.

Foreløbig litteratur

Bøger
Introduktion til dansk arbejdsret, Hans Reitzel 2011
1 udgagve- Chr. la Cour
 
Regel og paradigmesamling Acdemica 2011 Jens Paulsen.
 
Desuden er udarbejdet en opgavesamling som udleveres løbende under forløbet.
 
 

Sidst opdateret den 28-04-2014