English   Danish

2014/2015  DIP-DSCMO1069U  Økonomistyring

English Title
Management Accounting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (SCM)
Kursusansvarlig
  • Kim Sundtoft Hald - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
  • Logistik og forsyningskæder/Supply Chain Management and Logistics
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 04-02-2015
Læringsmål
Viden:
Den studerende skal opnå viden om
• hvordan virksomheden styres ud fra et økonomisk perspektiv, og hvordan styringsredskaberne påvirker materiale- og informationsstrømmenes effektivitet.

Færdigheder:
Den studerende skal kunne:
• Analysere en given organisations økonomistyring
• Relatere økonomistyringsværktøjerne til målsætninger for supply chain management.

Kompetencer:
• Den studerende skal kunne forstå og diskutere de enkelte økonomistyringsværktøjer og teorier samt relatere dem til hinanden.
• Den studerende skal kunne forstå de økonomiske rationaler i supply chain management.
Prøve/delprøver
Økonomistyring:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Dato for rettidig framelding til eksamen fastsættes i studievejledningen på e-campus
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Med følgende forberedelsestid: 20 Minutter
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Forårstermin, Ordinær eksamen følgende datoer den 18. og 19. marts 2015
Dato for rettidig framelding til eksamen fastsættes i studievejledningen på e-campus
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se listen nedenfor:
Følgende hjælpemidler må medbringes: lærebøger og skriftlige noter i papirform (ingen elektroniske hjælpemidler)
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Sygeomprøve afholdes den 22. april 2015.
Dato for rettidig framelding til eksamen fastsættes i studievejledningen på e-campus
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamensspørgsmålene er formuleret som korte problemstillinger, der tager udgangspunkt i fagets teorier og modeller suppleret med et par stikord, eksempelvis:

     Redegør for elementerne i Processing cycle effeciency

     Stikord

     -          PCE

     -          Kaizen

Det forventes, at den studerende laver en selvstændig præsentation af eksamensspørgsmålets problemstilling, tolkning samt eksempler fra de cases, der er en del af pensum.

Undervejs vil der være muligheder for uddybende spørgsmål, præciseringer go perspektiveringer, dog bliver den studerende udprøvet i det konkrete eksamensspørgsmål. Formen forventes at være kendetegnet ved åben dialog omkring både problemstilling, argumentation og vinkler.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget har til formål at bibringe de studerende en indsigt i, hvordan virksomheders aktiviteter kan styres med udgangspunkt i en økonomisk indfaldsvinkel. Faget forsøger både at bibringe de studerende en indsigt i, hvad økonomisk ledelse vil sige, og at skabe kendskab til en række nyere koncepter inden for økonomistyringsområdet, der i særlig grad er relevant for Supply Chain Management.

• Activity based costing
• Balanced Scorecard
• Strategic cost management

 

Det forventes at de studerende deltager aktivt i undervisningen

Undervisningsformer
Dialogbaserede forelæsninger
Yderligere oplysninger

For yderligere information kontakt Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Studieadministrator: Pernille Nielsen, pen.om@cbs.dk
Fagansvarlig: Kim Sundtoft Hald ksh.om@cbs,dk

Foreløbig litteratur

Foreløbig vejledende litteratur: Kaplan, Robert S. & Cooper, Robin: Cost and Effect, Harvard Business School Press, 1997.
Kompendium til faget udarbejdet af Niels Linsaa og Allan Hansen, Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi, 2014.
 

Sidst opdateret den 04-02-2015