English   Danish

2014/2015  DIP-DSCMV1022U  Lean & Økonomistyring

English Title
Lean & Management Accounting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 60
Studienævn
Studienævnet for HD (SCM)
Kursusansvarlig
  • Kenneth Brinch Jensen - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
  • Logistik og forsyningskæder/Supply Chain Management and Logistics
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 23-04-2014
Læringsmål
At redegøre for Lean som en potentiel mulighed for at øge organisatorisk effektivitet.

Viden:
Faget har til formål at give den studerende viden om Lean logikker vedrørende organisatorisk effektivitet samt relationen til økonomistyring.

Færdigheder:
Vurdere relationer mellem kunde og organisation, samt relationer mellem forskellige funktioner internt i organisation og på tværs af organisationer med henblik på at opnå systemisk effektivisering.

Kompetencer:
Tværfunktionel/​proces manager i forbindelse med produktion og/eller produktudvikling, med kompetencer udi performancestyring.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Faget er kun tilgængeligt for studerende fra HD(SCM), HD R) og HD(ØP)
Prøve/delprøver
Lean & Økonomistyring:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Med følgende forberedelsestid: 20 Minutter
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin, Eksamen afholdes den 5.-6. november 2014
Rettidig framelding til eksamen fastsættes i studievejledningen på e-campus
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se listen nedenfor:
Af hjælpemidler må anvendes bøger, kompendium, lommeregner, artikler, cases, powerpoints samt egne noter anvendt i forbindelse med undervisningen. Det er også tilladt at medbringe noter elektronisk men der må ikke gøres brug af internet til forberedelsen.

Hjælpemidlerne må kun anvendes i eksamensforberedelsetidsrummet
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Syge-omprøven afholdes den 27. november 2014
Rettidig framelding til eksamen fastsættes i studievejledningen på e-campus
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamensspørgsmålene er formuleret som korte konceptuelle eller praktiske problemstillinger, der tager udgangspunkt i fagets teorier og modeller.

Det forventes, at den studerende laver en selvstændig præsentation af eksamensspørgsmålets problemstilling. Undervejs vil der være muligheder for uddybende spørgsmål, præciseringer og perspektiveringer, dog bliver den studerende kun udprøvet i det konkrete eksamensspørgsmål. Formen forventes at være kendetegnet ved åben dialog omkring både problemstilling, argumentation og vinkler.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Redegørelse for potentialer såvel som faldgruber indeholdt i Lean-konceptet set i et konkurrencemæssigt perspektiv. Endvidere anlægges et økonomistyringsperspektiv på konceptet organisatorisk såvel som interorganisatorisk. Faget handler IKKE om at leane økonomistyringsfunktionen, men om at diskutere økonomistyringens rolle i lean organisationer. 
 

Undervisningsformer
Undervisningsform og pædagogik.

Faget består af i alt 24 lektioner (5 ects) fordelt på fire lørdage x 6 lektioner.
Dialogbaseret undervisning med in-class cases og virksomhedspræsentationer.
Yderligere oplysninger

Undervisning ligger lørdage fra kl. 09.50 - 15.10 i uge 35, 37, 39 og 42

For yderligere information kontakt Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Studieadministrator: Gitte Østergaard goe.om@cbs.dk
Fagansvarlig: Kenneth Brinch Jensen kbj.om@cbs.dk

Foreløbig litteratur

Endelig litteratur:
Jensen, Kenneth Brinch (red.): Kompendium til faget Lean & Økonomistyring. HD i Supply Chain Management. Efterår 2014.

Sidst opdateret den 23-04-2014