English   Danish

2014/2015  KAN-CCMAO1076U  Ledelsesinformationssystemer

English Title
Accounting Information Systems

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et quarter
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
  • Carsten Rohde - Institut for Regnskab og Revision (RR)
Primære fagområder
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 30-01-2014
Læringsmål
Målet med faget er, at de studerende efter forløbet af faget Ledelsesinformationssystemer (LIS) kan:
  • Analysere og argumentere for sammenhænge mellem virksomheders værdikæde og opbygningen af ledelsesinformationssystemer
  • Forklare og applicere data flow charts og databaser
  • Forklare, udvælge og applicere interne, IT samt forretningskontrolprocedurer og systemer
  • Forklare, diskutere og reflektere over indhold, opbygning og anvendelse af salgsregistreringssystemer
  • Forklare, diskutere og reflektere over indhold, opbygning og anvendelse af indkøbsregistreringssystemer
  • Forklare, diskutere og reflektere over indhold, opbygning og anvendelse af HRM og produktionssystemer
  • Forklare, diskutere og reflektere over indhold, opbygning og anvendelse af kontoplanen (general ledger).
Prøve/delprøver
Ledelsesinformationssystemer:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Individuelt projekt (max. 15 normalsider) som en besvarelse af en given caseproblemstilling.
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed 72 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Efterårstermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
For syge-/omprøven gælder det, at der individuelt skal udarbejdes en ny besvarelse af en ny caseproblemstilling.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med faget er at bibringe de studerende enforståelse for de muligheder, som moderne informationsteknologi giver i relation til udarbejdelse af regnskabs- og ledelsesinfrmation. Faget indeholder en beskrivelse af virksomhedens enkelte forretningsprocesser samt hvilke informationssystemer som kan håndtere disse. Dette danner grundlag for behandling af de muligheder, som de enkelte delsystemer hver for sig og sammen giver i relation til udarbejdelse af relevant, troværdig og tidstro regnskabs- og ledelsesinformation. Endvidere er formålet med faget at bibringe de studerende en forståelse for den interne kontrol af virksomhedens regnskabs- og ledelsesinformationssystemer.

Undervisningsformer
Holdundervisning
Arbejdsbelastning
Undervisning 32 timer
Forberedelse 96 timer
Eksamen 72 timer
Yderligere oplysninger

Beståelse af faget er en forudsætning for deltagelse i Revision 1 & 2.

Foreløbig litteratur

Gelinas & Dull:Accounting Information Systems” newest ed., Thomson.

Sidst opdateret den 30-01-2014