English   Danish

2014/2015  KAN-CCMVV1003U  Reklamen og dens omverden

English Title
Reklamen og dens omverden

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et quarter
Placering Efterår, Andet quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
 • Mogens Bjerre - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
 • Ole Ejnar Andersen - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Secretary: Merete Skaalum Lassen (ml.marktg@cbs.dk)
Primære fagområder
 • Kommunikation/Communication
 • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 08-01-2015
Læringsmål
Efter gennemførelse af valgfaget A 104 reklamen og dens omverden kan den studerende
 • reflektere over for reklamens identitet, funktion og udfordringer (on- og offline)
 • analysere udviklingen i reklameudbud - og forbrug
 • identificere og analysere forskellige reklameformer- og genrer
 • identificere og reflektere over implicitte reklameformer
 • relatere fagets begreber og teorier til konkrete kampagner
 • vurdere og argumentere for metoder til evaluering af reklamens effekt
Forudsætninger for at deltage i kurset
Det anbefales, at den studerende har en grundforståelse for Markedsføringens mekanismer/principper. Noget overlap med enkelte af BCM-linjens fag og må derfor ikke tages af BCM studerende.
Prøve/delprøver
4 timers skriftlig eksamens:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se nedenfor og eksamensplan/-opslag for mere information:
 • Egne bøger og kompendier
 • Egne noter
 • Tilladte lommeregnere
 • Tilladte ordbøger
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Hvis antallet af studerende til syge-/omprøve tilsiger det, kan prøveformen blive ændret til en mundtlig stedprøve.
Beskrivelse af eksamensforløbet

CBS PC eksamen med print.
Det er ikke tilladt at medbringe egen PC og printer.
Ingen adgang til internet, LEARN og S-drev.
Noter kan medbringes på USB nøgle og kan oploades på CBS PC inden eksamens start, så skal USB nøglen gemmes væk.
 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Teorier om Reklamens rolle i samfundet, dens virkemidler, planlagte mål og mulige andre effekter internt og eksternt. Evaluering af dens effekt.

Undervisningsformer
Storholdsforelæsninger med teori, cases og diskussion af aktuelle kampagner
Yderligere oplysninger
Dette er en prøve
Foreløbig litteratur

PBG: “Marketing Communications – a european perspective”, Patrick De Pelsmacker, Maggie Geuns og
Joeri Van den Bergh, Fourth edition, Prentice Hall, 2010.

SF: “Sælger kreativ reklame?”, Susanne Fridberg, 1998 (Danske Reklame- og Relationsbureauers
Brancheforening - Ole Stig Lommers rejselegat 1998 . Kommer på Learn

SZ: "The End of Advertising as We Know It",Sergio Zyman. John Wiley & Sons, 2002

 

+ diverse artikler

Sidst opdateret den 08-01-2015