English   Danish

2014/2015  KAN-CFIRO1050U  Corporate Finance

English Title
Corporate Finance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Claus Parum - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
  • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 04-07-2014
Læringsmål
  • Kombinere og anvende indsigt fra pensum til at løse corporate finance problemer via præcise og korrekte beregninger.
  • Vise og forklare alle relevante beregninger for at løse et konkret problem.
  • Opstille antagelser bag teorier / metoder / modeller i pensum.
  • Selvstændigt kombinere og logisk strukturere corporate finance ordforråd / teorier / metoder / modeller / lovgivningsmæssige/institutionelle/praktiske forhold samt empirisk vidnesbyrd til at løse corporate finance problemer.
Prøve/delprøver
Corporate Finance:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode December/januar og Februar
Hjælpemidler der må medbringes Uden hjælpemidler
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Corporate Finance handler om økonomiske beslutninger i aktieselskaber:
Allokering af kapital (investeringsbeslutningen) og
fremskaffelse af kapital (finansieringsbeslutningen):
Aktieselskabers realinvesteringer
Aktieselskabers kapitalfremskaffelse
Aktieselskabers udlodningspolitik
Finansiering af aktieselskaber
”Corporate Control” og ”Corporate Governance”.

Undervisningsformer
Undervisningen gennemføres som en blanding af forelæsninger og øvelser.
Foreløbig litteratur

Pack of Brealey P of CF 11e and Connect+ Codes Card  McGraw Hill.

 

Sidst opdateret den 04-07-2014