English   Danish

2014/2015  KAN-CFIRO1051U  International Finance

English Title
International Finance

Course information

Language English
Course ECTS 7.5 ECTS
Type Mandatory
Level Full Degree Master
Duration One Semester
Course period Autumn
Timetable Course schedule will be posted at calendar.cbs.dk
Study board
Study Board for MSc in Economics and Business Administration
Course coordinator
 • Christian Wagner - Department of Finance (FI)
Main academic disciplines
 • Finance
Last updated on 04-07-2014
Learning objectives
Det er formålet med faget at give den studerende kendskab til en række basale begreber inden for international finansiering. Faget dækker i øvrigt en række emner: (i) bestemmelsen af valutakurser, herunder effektiviteten af valutamarkederne, (ii) virksomhedens sikring mod valutakursudsving, samt (iii) fordele/omkostninger for virksomheder og investorer ved transaktioner i forskellige valutaer. Endelig diskuteres i faget en række aktuelle problemstillinger på de internationale finansielle markeder.
 • Dokumentere viden om teorier, metoder og modeller samt kendskab til praktiske og institutionelle forhold i henhold pensumlister/ forelæsningsplaner
 • Vise evne til at anvende teorier, metoder og modeller på konkrete problemstillinger
 • Rredegøre for nøglebegreber i international finansiering (nominel valutakurs, nominel effektiv/real effektiv valutakurs, konvertibilitet, kapitalrestriktioner, betalingsbalancebegreber m.v. )
 • Redegøre for indretningen af penge- og valutapolitik i udvalgte lande (euro-landene, USA, Sverige, Norge, Japan, Danmark, UK)
 • Redegøre for bestemmelse af forward-valutakurs (dækket renteparitet)
 • Kunne hovedtrækkene i udviklingen af det internationale monetære system
 • Redegøre for purchasing power parity (PPP) samt have kendskab til, i hvilket omfang PPP er opfyldt
 • Teorier for rentebestemmelse i en åben økonomi, herunder udækket renteparitet
 • Redegøre for valutamarkedets effektivitet
 • Have kendskab til hovedtræk i makroøkonomiske teorier for valutakursbestemmelse samt have kendskab til forklaringer på valutakriser
 • Redegøre for hovedproblemer omkring virksomhedens valutastrategi (identifikation af valutaeksponering, omfang af hedging, praktisk implementering af strategi)
 • Redegøre for hedgingstrategier i forbindelse med transaktionseksponering og økonomisk eksponering
Examination
International Finance:
Exam ECTS 7,5
Examination form Written sit-in exam
Individual or group exam Individual
Assignment type Written assignment
Duration 4 hours
Grading scale 7-step scale
Examiner(s) One internal examiner
Exam period December/January
Aids allowed to bring to the exam Closed Book: no aids
Make-up exam/re-exam
Same examination form as the ordinary exam
If the number of registered candidates for the make-up examination/re-take examination warrants that it may most appropriately be held as an oral examination, the programme office will inform the students that the make-up examination/re-take examination will be held as an oral examination instead.
Course content and structure

Det er formålet med faget at give den studerende kendskab til en række basale begreber inden for international finansiering. Faget dækker i øvrigt en række emner: (i) bestemmelsen af valutakurser, herunder effektiviteten af valutamarkederne, (ii) virksomhedens sikring mod valutakursudsving, samt (iii) fordele/omkostninger for virksomheder og investorer ved transaktioner i forskellige valutaer. Endelig diskuteres i faget en række aktuelle problemstillinger på de internationale finansielle markeder.
Nøglebegreber:
Organisation af valutamarkedet
Udviklingen af det internationale monetære system og status for aktuelle valutaregimer
Purchasing power parity: Er varemarkeder internationalt integrerede?
Teorier for valutakursbestemmelse
Valutamarkedets effektivitet
Virksomhedens valutastyring: generelle problemer
Instrumenter på valutamarkedet: futures, optioner, swaps
Valutastyring: transaktionseksponering
Valutastyring: økonomisk eksponering, translationseksponering
Virksomhedens finansiering på internationale markeder
Er der finansiel integration?
International portefølje management
Virksomheders etablering i udlandet, politisk risiko
Aktuelle internationale økonomiske problemstillinger, aktuelle tendenser på valutamarkedet

Teaching methods
Undervisningen består af forelæsninger suppleret med opgaver (cases). Gennemgangen af opgaverne sker i tilknytning til undervisningen. Undervisningen foregår på engelsk.
Expected literature

Piet Sercu. International Finance: Theory into Practice, Princeton University Press.

Last updated on 04-07-2014