English   Danish

2014/2015  KAN-CMATV1004U  Bankøkonomi

English Title
Economics of Banking

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, MSc
Kursusansvarlig
  • Hans Keiding - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 18-02-2014
Læringsmål
Faget bibringer de studerende et øget kendskab til og forståelse af fundamentale sammenhænge knyttet til finansiel formidling, og de vil på dette grundlag være i stand til selvstændigt at vurdere finansielle institutioners adfærd såvel som de rammer, der enten findes eller eventuelt burde skabes for denne adfærd.

Objectives:
Efter at have fulgt faget vil den studerende have et grundigt kendskab til fundamentale forhold af betydning for finansiel formidling, spændende fra opstilling af lånekontrakt til vurdering af kreditværdighed og risikovurdering af en bank.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Faget kan følges uden andre forudsætninger end HA(mat). Det kan anbefales at kombinere med fag indenfor finansiering, for eksempel om kreditrisikovurdering.
Prøve/delprøver
Bankøkonomi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler der må medbringes Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internet
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Gennemgangen af emnet, der kan karakteriseres som bankernes mikro- og erhvervsøkonomi, tager udgangspunkt i en diskussion af, hvilken nøglerolle banker egentlig opfylder i samfundet.
Derefter beskrives konkurrencesituationen, forhold mellem bank og kreditor, lånekontrakter og kreditrationering, forhold omkring bankkriser og bankkrak, den enkelte banks politik for at håndtere de forskellige former for risici i banken, og endelig regulering af banksektoren, herunder betydningen af Basel II for banksektoren i Danmark. Undervejs vil vi komme ind på aktuelle forhold, herunder baggrunden for og detaljerne i den aktuelle finansielle krise.

Undervisningsformer
Gennemgangen vil overvejende tage form af forelæsninger.
Foreløbig litteratur

Forelæsningsnoter: www.econ.ku.dk\keiding\textbooks\economicsofbanking

Sidst opdateret den 18-02-2014