English   Danish

2014/2015  KAN-CPHIO1089U  Advanced Integrated Project

English Title
Advanced Integrated Project

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7.5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi, MSc
Kursusansvarlig
  • Marius Gudmand-Høyer - MPP
Primære fagområder
  • Filosofi og videnskabsteori/Philosophy and philosophy of science
  • Forretningsetik, værdiledelse og CSR/Business Ethics, value based management and CSR
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 30/12/2014
Læringsmål
  • choose a relevant problem which has been part of one or more of the courses at CM Fil
  • argue why this is a problem in business administration’s practice or theory
  • embed this problem in the relevant literature in both business and philosophy
  • reflect on the method deployed in the project, and spell out how philosophy contributes to this method
  • analyze the problem and contextualize the findings in the original problem’s business context
  • overall compose an academic text that contains relevant knowledge about a particular problem
Prøve/delprøver
Advanced Integrated Project:
Prøvens ECTS 7.5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 4 studerende
Omfang af skriftligt produkt Max. 60 sider
4 studerende: max. 60 sider (ekskl. bilag)
3 studerende: max. 50 sider (ekskl. bilag)
2 studerende: max. 40 sider (ekskl. bilag)
1 studerende: max. 30 sider (ekskl. bilag).
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Forårstermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
The re-exam is the same form as the ordinary exam, the project is the same as at the ordinary exam. if no project has been handed in at the ordinary exam, one needs to be handed in at the specified date and time for the re-exam.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

The VIP project has two objectives. On the one hand, the VIP project provides the basis for a further reflection upon the key concepts, problems and issues discussed in the various courses comprising the CM Fil program, as the student is expected to write a project which relates to one or more courses at the program. Literature from one or more of the courses should be central to this part of the project. On the other hand, the VIP project is intended to prepare the student for the process of writing a master’s thesis. The VIP project challenges the student in terms of writing an academic project which contains a clear and articulated problem, discusses the problem in relation to relevant philosophical and business administration literature, reflects on the method deployed and provides a systematic analysis. The VIP project is therefore a bridge between the courses on CM Fil and the Master’s thesis. 

Undervisningsformer
Supervision in groups. the number of hours dedicated to supervision is dependent on the number of students in the groups. Approx. 2-4 sessions per group.
Arbejdsbelastning
Preparation and writing of the project 200 timer
Preparation for the exam 25 timer
Sidst opdateret den 30/12/2014