English   Danish

2014/2015  KAN-CPSYV1403U  Ledelsespsykologi - i teori og praksis

English Title
Leadership: charisma and critique

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 20
Max. antal deltagere 40
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og psykologi, MSc
Kursusansvarlig
  • Camilla Sløk - Institut for Organisation (IOA)
Undervisningsadministrator: Mette Busk Ellekrog (mbe.ioa@cbs.dk)
Primære fagområder
  • Erhvervspsykologi/Business psychology
Sidst opdateret den 13-04-2015
Læringsmål
  • udvise forståelse for kompleksiteten af ledelsesbeslutninger
  • udvise forståelse af de to retninger 1) transformational leadership og 2) trækpsykologi
  • evne til at analysere beslutningsmuligheder i konkrete situationer
Prøve/delprøver
Ledelsespsykologi - i teori og praksis:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 2 studerende
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Forårstermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Ledere har de sidste 15 år fået stadig mere i løn. Grunden til dette er, at de har fået større ansvar for organisationer og institutioners udvikling og relevans for omverdenen. Men vil lederne så tage ansvaret, når noget går galt? Og vil de tage skylden? Hvem har ansvaret i fx Brønderslevsagen, og når medarbejdere begår fejl? Er det lederen eller medarbejderen? Eller et sted derimellem? Hvordan tænker ledere, når det kommer til det at skulle håndtere enten fejl i organisationen eller beslutninger, som medarbejdere er uenige i?

Valgfaget gennemgår grundlæggende to forskellige retninger indenfor ledelse, nemlig 1) transformational leadership, hvor lederen er i centrum som den, der kan ændre en virksomhed eller organisations succes i omverdenen, og 2) bureaukratisk ledelse, hvor hierarkiet er klart, men hvor mulighederne for forandring ikke er i centrum. I forhold til ansvar og ledelsespsykologi ser disse to størrelser forskellige ud, afhængig af, hvordan ledelse forstås: I transformational leadership kan ansvaret for beslutninger blive diffuse, fordi alle i virksomheden skal være med til at tage ansvar for udviklingen. I bureaukratisk ledelse er ansvar derimod tydeligt placeret i hierarkiet, hos lederen.

Tendensen til at teste lederes evne til at håndtere komplekse problemstillinger omkring beslutningstagen ses i den stigende brug af psykologiske test i rekruttering af ledere. Der vil være undervisere fra test-områder, som viser, hvilke psykologiske træk man tester på indenfor rekruttering, når man skal finde den rette leder. De studerende vil også selv få mulighed for at gennemføre en sådan ledelsestest.

Valgfaget viser igennem cases, hvordan ledere indenfor de to retninger håndterer vanskelige beslutninger omkring ansvar på vidt forskellige måder. Formålet med dette er at klæde de studerende på til fremadrettet at kunne enten selv være ledere eller som konsulenter at skulle vejlede ledere i beslutningstagen.

Videnskabsteoretisk bygger kurset på både humanistisk psykologi og trækpsykologien (trait psychology).

Undervisningsformer
Undervisningsformen er 90 % lærerforelæsninger, og 10 % øvelser, der involverer de studerendes egne erfaringer og vinkler på emnet. Formålet med dette er at få sat ord på egne erfaringer med situationer og forhandlinger i forhold til beslutningstagen.
Foreløbig litteratur

Camilla Sløk: Blod, sved og tårer: Om ansvar og skyld i ledelse (2014). DJØFs forlag

 

Bernard Bass and Riggio: Transformational leadership (2006), forlag Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, New Jersey

 

Paul du Gay: In praise of bureaucracy. Weber. Organization. Ethics (2000). SAGE

 

Keith Grint: "Problems, problems, Problems: The social construction of leadership", Human Relations, 2005

Sidst opdateret den 13-04-2015