English   Danish

2014/2015  KAN-CPSYV3004U  Risiko- og krisehåndtering

English Title
Risk and Crisis Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 70
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og psykologi, MSc
Kursusansvarlig
 • Lasse Peter Laursen - MPP
Ekstern Lektor i risko- og krisehåndtering Lasse Peter Laursen, LPF/MPP, e-mail: lpl.mpp@cbs.dk, telefon: 25 33 30 80
Administrativ kontakt: Karina Ravn Nielsen, LPF/MPP.
electives.mpp@cbs.dk, telefon: 3815 3782
Primære fagområder
 • Erhvervspsykologi/Business psychology
 • Forretningsetik, værdiledelse og CSR/Business Ethics, value based management and CSR
 • Kommunikation/Communication
 • Ledelse/Management
 • Markedsføring/Marketing
 • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
 • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
 • Økonomisk og organisatorisk sociologi/Economic and organizational sociology
Sidst opdateret den 09-04-2014
Læringsmål
Faget giver den studerende
 • Dybdegående forståelse af hvordan risici og kriser påvirker samfund, organisationer og individer.
 • Dybdegående introduktion til ældre og nyeste risiko- og krisehåndteringsteori. Herunder ophavet til teorierne og deres videnskabsteoretiske baggrund.
 • Forståelser for beregning af krisetrusler mod organisationen
 • Teoretisk og praktisk forståelse af hvordan kriser kan forebygges, håndteres og hvordan organisationen "kommer sig", når krisen er ovre.
 • Kompetence til at argumentere for valg af tiltag i forbindelse med at håndtering af risici og kriser i organisationer
Prøve/delprøver
Individuel 24-timers caseopgave:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 24 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode December/januar, Januar
Syge-/omprøve
Anden prøveform
Syge-/omprøve er en 20 minutters individuel mundtlig eksamen med bi-eksaminator på baggrund af pensum.
Beskrivelse af eksamensforløbet
De studerende får 24 timer til i en individuel skriftlig opgave at beskrive, ved hjælp af fagets teorier, hvordan de vil håndtere en fiktiv krise baseret på en case. Opgaven må have et omfang af max. fem normalsider.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Risiko- og krisehåndtering
En krise kan på et øjeblik gøre uoprettelig skade på det image og den forretning, det har taget virksomheden eller organisationen mange år at opbygge. Med faget ”Risiko- og Krisehåndtering ”, får du kendskab til hvorfor og hvordan kriser opstår, og hvorledes de håndteres mest hensigtsmæssigt.
 
Kriser i organisationer har forandret sig de seneste år. Fra primært at være forårsaget af eksterne forhold (fx en naturkatastrofe) til i dag primært at være forårsaget af interne forhold i organisationen (fx dårlig moral), som kan forudses og undgås ved forbyggende tiltag. I faget kigger vi nærmere på, hvorfor denne forandring er sket, og hvad den gør ved samfund, organisationer og individer.
 
I en globaliseret og polycentreret verden med nye medietyper er den traditionelle krisekommunikation, der handler om at ”spinne sig ud af krisen”, ikke længere tilstrækkelig. Kriser er i dag ikke enkle og ensidet, men flersidet, komplekse og grænseløse. Det gør en strategisk tilgang til kriser – både før, under og efter – afgørende. Rationalet er, at organisationer der løbende arbejder med at håndtere issues og risici, er mindre eksponeret for kriser og bedre i stand til at håndtere dem, hvis uheldet skulle være ude.

Det centrale for en organisation er at forsøge på forhånd at geare sig til at håndtere kriser og risici. Her er etiske værdisæt, CSR, imagepleje, intern og ekstern kommunikation, stakeholder- reputation, og issues management centrale elementer i en sådan forberedelse på mulige kriser, uanset hvad krisen måtte være.

Faget giver en introduktion til teoretisk og praktisk risiko- og krisehåndtering i organisationer og en videnskabsteoretisk baggrund for at behandle risici og kriser teoretisk.
 
I faget undersøges en række konkrete cases fra virksomheder og organisationer, der har været i krise og havnet i mediernes kritiske søgelys. Vi gennemgår disse cases i forhold til teorien og får besøg af organisationer, der har været i krise. De vil fortælle om krisen, deres refleksioner herom, hvad de gjorde, og hvad de kunne have gjort anderledes. 

Spørgsmålet, vi behandler gennemgående, er: Hvordan påvirker risiko og krise samfund, organisationer og individer, hvordan undgår virksomheder og organisationer at havne i krise, og hvordan handler de strategisk, når det sker?

Fagets fundament er kommunikationsteori.

 

Undervisningsformer
1) Forelæsning (ca. 40 %)

2) Øvelser med risiko- og krisehåndtering. Herunder fiktive cases der passer til litteraturen, nyhedsartikler og tv-indslag fra landsdækkende medier om virkelige og aktuelle kriser, der bruges til at diskutere i faget. Disse øvelser vil være forberedende til eksamen (ca. 50 %).

3) Gæsteforelæsninger med kommunikationseksperter indenfor blandt andet den finansielle verden og corporate enterprise (ca. 10 %)
Yderligere oplysninger
Ændringer i skema kan forekomme
Torsdag 13.30-16.05, uge 36-41, 43-46
Foreløbig litteratur

Vejledende litteratur. Pensum bliver ca. 650 sider.


Andersen, Torben: Strategic Risk Management Practice: How to Deal Effectively with Major Corporate Exposures. Cambridge University Press, 2010.

Benoit, William: Account, Excuses, And Apologies: A Theory of Image Restoration Discourse, State University of New York Press, 1995.

Beck, Ulrich: Risikosamfundet, på vej mod en ny modernitet, Hans Reitzel, 1997. 

Stephens, Keri K. & Patty Malone: New Media for Crisis Communication: Opportunities for Technical Translation, Dialogue and stakeholder response.

Coombs, W. Timothy:  Ongoing crisis communication, Planning, managing, and responding, SAGE 2012.

Regester, Michael & Judy Larkin: Risk Issue and Crisis Management in Public Relations, Kogan Page, 2008.

Hearit, Keith Michael: Crisis Management by Apology, Lawrence Earlbaum Associates, 2006.

Luhmann, Niklas: Risk, a sociological theory, Walter de Gruyter, 1993. 

Kneer & Nassehi: Introduktion til teorien om sociale systemer, Hans Reitzel, 2006. 
Rasborg, Klaus: Sikkerhed, fare, risiko - et forsøg op en afklaring af den sociologiske risiko, i Risiko, politik og miljø i det moderne samfund, 1999. 

Roux-Dufort, Christophe: The Devil lies in Details! How Crisis Build up Within Organizations, Journal of Contingencies and Crisis Management, vol. 17, no.1, 2009.

Sidst opdateret den 09-04-2014