English   Danish

2014/2015  KAN-CSPKU1003U  Magt og Kommunikation

English Title
Magt og Kommunikation

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.soc.
Kursusansvarlig
 • Magt og Kommunikation
  Kaspar Villadsen - MPP
Primære fagområder
 • International Politics/International Politics
 • Kommunikation/Communication
 • Politisk ledelse, offentlig forvaltning og international politik/Political leadership, public management and international politics
 • Økonomisk og organisatorisk sociologi/Economic and organizational sociology
Sidst opdateret den 12-08-2014
Læringsmål
Magt og Kommunikation:
Efter at have fulgt faget forventes den studerende at være i stand til at:
 • anvende fagets særlige relationelle magt-forståelse i en konkret problemstyret analyse
 • beskrive og diskutere udvalgte magt-begreber i forhold til hinanden
 • udvælge et enkelt magt-begreb og diskutere dets analytiske konsekvenser i forhold til en empirisk praksis.
 • reflektere over konsekvenser i forhold til kommunikation og diskutere dette i forhold til analytisk kraft.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Bemærk at prøven i faget samtidig er en prøve i fagene " Politik, stat og Kommunikation", "Refleksiv Intervention og Kommunikation" og "Projekt i Refleksiv Ledelse og Strategisk Kommunikation", hvorfor at tilmelding til faget forudsætter at man også er tilmeldt fagene " Politik, stat og Kommunikation", "Refleksiv Intervention og Kommunikation" og "Projekt i Refleksiv Ledelse og Strategisk Kommunikation".
Prøve/delprøver
Faget har fælles prøver med
KAN-CSPKO1055U
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Magt og Kommunikation:

Faget fokuserer på hvordan aktører i et moderne, heterogent samfund løbende må foretage refleksive og strategiske analyser af betingelserne for fremtidig handlen, dvs. løbende analysere magtforholdene og disses dynamikker. Faget tematiserer, hvordan en sådan anden ordens analyse kræver, at selve analyseværktøjet tilrettes efter særlige kommunikative vilkår og faget handler derfor om at udvikle magt-analytikkerne, således at analysen ikke blot bliver følsom for de aktuelle sociale vilkår men også bliver strategisk instrumentel. Det overordnede sigte er at give de studerende et overblik og en indsigt i forhold til begrebet og fænomenet magt. Formålet er, at de studerende opbygger færdigheder til at analysere de særlige problematikker og den praksis som en magtoptik stiller skarpt på, herunder fx dominansforhold, frihedsbetingelser, kommunikative åbninger/lukninger, agenda-kontrol, sociale inklusioner/eksklusioner.

 

Undervisningsformer
Magt og kommunikation:
Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, plenumdiskussioner, caseøvelser og studenterbårne øvelsestimer.
Foreløbig litteratur

NB! vejledende litteratur

Magt og kommunikation
 

 • Elias, N. (1998). The Changing Functions of Etiquette, I: Elias, N. On civilization, power and knowledge, The University of Chicago Press, Chicago, London.
 • Villadsen, K. (2007). Foucault: Den bevægelige velfærdskritik, i Mik-Meyer, N. & Villadsen, K. (Red.) Magtens former: Sociologiske perspektiver på statens møde med borgeren. København: Hans Reitzels Forlag.
 • Luhmann, N. (1979). Power as a communication medium, The Role of Action, The Relevance of Power to society, Organized power, I N. Luhmann: Trust and Power, John Wiley & Sons: Chichester, New York, Brisbane, Toronto.
Sidst opdateret den 12-08-2014