English   Danish

2014/2015  KAN-CSPKU1004U  Politik, Stat og Kommunikation

English Title
Politik, Stat og Kommunikation

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.soc.
Kursusansvarlig
  • Politik, stat og kommunikation
    Holger Højlund - MPP
Primære fagområder
  • International Politics/International Politics
  • Kommunikation/Communication
  • Politisk ledelse, offentlig forvaltning og international politik/Political leadership, public management and international politics
  • Økonomisk og organisatorisk sociologi/Economic and organizational sociology
Sidst opdateret den 12-08-2014
Læringsmål
Politik, stat og Kommunikation
Efter at have fulgt faget forventes den studerende at være i stand til :
1. redegøre for det politiske systems og den politiske kommunikations egenlogik, herunder tilblivelsen af det modernes politiske kategorier
2. redegøre for den tiltagende kompleksitet i og de styringsmæssige udfordringer for det politiske system sådan som det udmønter sig i særlige beskrivelser af statens form og enhed
3. anvende fagets teorier til at diskutere strategiske muligheder i forskellige selvbeskrivelser af staten som retsstat, netværksstat, supervisionsstat, sikkerhedsstat eller konkurrencestat mv.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Bemærk at prøven i faget samtidig er en prøve i fagene " Magt og Kommunikation", "Refleksiv Intervention og Kommunikation" og "Projekt i Refleksiv Ledelse og Strategisk Kommunikation", hvorfor at tilmelding til faget forudsætter at man også er tilmeldt fagene " Magt og Kommunikation", "Refleksiv Intervention og Kommunikation" og "Projekt i Refleksiv Ledelse og Strategisk Kommunikation".
Prøve/delprøver
Faget har fælles prøver med
KAN-CSPKO1055U
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Politik, Stat og Kommunikation:


Faget tager udgangspunkt i, at det politiske system er eksploderet udover sine traditionelle parlamentariske institutioner, hvilket har udvandet grænserne mellem politik og administration, sådan at ledelse i den offentlige sektor ikke simpelt foregår inden for en politisk sat kontekst, men selv er blevet politisk og må tage del i forhandlingen af egen kontekst. Faget giver de studerende indsigt i den politiske idehistorie, herunder tilblivelsen af det modernes politiske kategorier. Faget giver de studerende indsigt i og færdigheder til at analysere den politiske kommunikations egenlogik og relation til f.eks. massemedier og offentlighed. Faget giver endelig de studerende indsigt i det politiske systems tiltagende kompleksitet og styringsmæssige udfordringer, som ytrer sig i stadig nye beskrivelser af statens form og enhed. Hermed giver faget indsigt i det strategiske udsyn, de strategiske kapaciteter og potentielle koblinger til andre samfundsdomæner, der ligger i at beskrive statens enhed som fx retsstat, netværksstat, supervisionsstat, sikkerhedsstat eller konkurrencestat mv. Hermed lægges op til et strategisk blik for statsformens kontingens i definitionen af konkrete ledelsesrum.


 

Undervisningsformer
Politik, stat og kommunikation:

Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, plenumdiskussioner, caseøvelser og studenterbårne øvelsestimer.
Foreløbig litteratur

NB! vejledende litteratur

Politik, stat og kommunikation

  • Lemke, Thomas (2007). An indigestible meal? Foucault, governmentality and state theory, i Distinktion 15: 43-64.
  • Stäeheli, Urs (2003). The popular in the political system, i Cultural Studies, 17(2): 275-299.
  • Zizek, Slavoj (2006). Ego ideal and Superego: Lacan as a viwer of Casablanca, i Zizek: How to read Lacan. London: Granta Books (s. 79-90 ).


.

Sidst opdateret den 12-08-2014