English   Danish

2015/2016  BA-BEUEO1013U  Oral Presentation and Interaction (English)

English Title
Oral Presentation and Interaction (English)

Course information

Language English
Course ECTS 7.5 ECTS
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Start time of the course Spring
Timetable Course schedule will be posted at calendar.cbs.dk
Study board
Study Board for Bachelor of Arts in European Business
Course coordinator
 • Kursusansvarlig
  Karen Hoby Skanning - Department of International Business Communication (IBC)
 • Fagansvarlig
  Lill Ingstad - Department of International Business Communication (IBC)
Main academic disciplines
 • Language
Last updated on 12-08-2015
Learning objectives
To achieve the grade 12, students should meet the following learning objectives with no or only minor mistakes or errors: Den studerende skal kunne:
 • Tilpasse sit sprog til modtageren og kommunikationssituationen;
 • Formulere sig klart og præcist på engelsk med anvendelse af relevant fagsprog under overholdelse af de sproglige normer;
 • Sikre intern sammenhæng i fremstillingen;
 • Indgå i en faglig dialog;
 • Agere og interagere kommunikativt og kulturelt adækvat i situationen.
Examination
Mundtlig præsentation og interaktion (engelsk):
Exam ECTS 7,5
Examination form Oral Exam
Individual or group exam Individual
Mundtlig præsentation og interaktion inden for rammerne af en kommunikationssituation på baggrund af en case (som udleveres 24 timer før eksamen).

Hjælpemidler til mundtlig eksamen: egne noter maks. 4 sider og case må medbringes.
Duration 30 min. per student, including examiners' discussion of grade, and informing plus explaining the grade
Preparation time No preparation
Grading scale 7-step scale
Examiner(s) Internal examiner and external examiner
Exam period Summer and Summer
Make-up exam/re-exam
Same examination form as the ordinary exam
Course content and structure

Undervisningen foregår  på engelsk. Udprøvningen foregår på engelsk.

Den studerende skal videreudvikle sine færdigheder i at kommunikere interkulturelt adækvat i en faglig kontekst. Der arbejdes med mundtlige kommunikationssituationer på engelsk, som de typisk forekommer i en virksomheds- /organisationskontekst, f.eks. modtagelse af delegationer, mødedeltagelse, præsentation af virksomheden, præsentation af diverse tiltag, etc. Undervisningen baseres på konkrete cases, rollespil m.v.

Til løsning af casene m.v. skal den studerende trække på den faglige viden, som vedkommende forventes at have oparbejdet i de tidligere semestres undervisning. Derudover skal den studerende selv fremskaffe yderligere oplysninger, som situationen måtte kræve

Teaching methods
Arbejdsformerne kan omfatte holdundervisning, mini-workshops, mundtlige og i mindre omfang skriftlige øvelser individuelt og gruppevis mv.
Student workload
Undervisning 36 hours
Forberedelse 150 hours
Eksamen 24 hours
Expected literature

Fremgår senest ved semesterstart

Last updated on 12-08-2015