English   Danish

2015/2016  BA-BHAAO1607U  Eksternt regnskab

English Title
Financial Reporting and Analysis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Ole Vagn Sørensen - Institut for Regnskab og Revision (RR)
Sekeretær: Dorte B Munck, dbm.acc@cbs.dk
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Sidst opdateret den 22-07-2015
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Den studerende skal ved afslutningen af faget kunne:
 • Redegøre for eksternt regnskab i et beslutningsteoretisk perspektiv.
 • Identificere og sammenligne forskellige metoder til beskrivelse af en virksomheds overskud- og kapitalforhold.
 • Redegøre for begreberne: aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger.
 • Redegøre for og forstå indholdet i fundamentalanalysen.
 • Reformulere rapporterede finansielle opgørelser til analysebrug.
 • Udarbejde analyser af rentabilitet og vækst.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Kendskab til det dobbelte bogholderis registreringsmetodik.
Prøve/delprøver
Prøven i faget består af to delprøver:
Midtvejsprøve:
Delprøvens vægt30%
PrøveformSkriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøveIndividuel
OpgavetypeMultiple choice
Varighed2 timer
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeForår og Forår
Hjælpemidler der må medbringesMed visse hjælpemidler, se nedenfor:
 • Tilladte lommeregnere
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Afsluttende prøve:
Delprøvens vægt70%
PrøveformSkriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøveIndividuel
OpgavetypeOpgavebesvarelse
Varighed4 timer
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)Eksaminator og ekstern censor
EksamensperiodeSommer og Sommer
Hjælpemidler der må medbringesMed visse hjælpemidler, se nedenfor:
 • Skriftlig stedprøve på CBS' computere
 • Egne bøger og kompendier
 • Tilladte lommeregnere
 • Egne noter i papirformat
 • Adgang til personlig drev (S-drev) på CBS' netværk
 • USB stik til upload af egne noter før eksamen
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
PC eksamen på CBS-PC med adgang til personligt S-drev på CBS’ netværk men uden adgang til LEARN og internet. Eksamens afholdes som en elektronisk eksamen, hvilket vil sige at opgavesættet vil være til rådighed elektronisk og aflevering af opgavebesvarelsen skal ligeledes ske elektronisk
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Eksternt regnskab har til formål:

 • At indføre de studerende i eksterne regnskabsbrugeres informationsbehov.
 • At indføre de studerende i modeller for opgørelse og beskrivelse af en virksomheds overskuds- og kapitalforhold.
 • At indføre de studerende i det tekniske regelsæt, der gælder for aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger.
 • At indføre og tilføre de studerende færdigheder i regnskabsanalytisk metode, som et led i en samlet økonomisk vurdering af en virksomhed.
Undervisningsformer
Der anvendes forelæsninger samt holdundervisning.
Foreløbig litteratur
 • Elling, Jens O.: Finansiel rapportering - teori og regulering. 3. udgave. Gjellerup (2012)
 • Sørensen, Ole: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang. 4. udgave. Gjellerup (2012)
Sidst opdateret den 22-07-2015