English   Danish

2015/2016  BA-BHAAO2125U  Forretningsplaner

English Title
Business Planning and Development

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Toke Reichstein - Institut for Innovation og Organisationsøkonomi (INO)
Kursussekretær Mie Maahr Hegelund mmh.ino@cbs.dk
Primære fagområder
 • Innovation/Innovation
Sidst opdateret den 22-07-2015
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Kurset har flere målsætninger. Deltagende studerende forventes at udvikle færdigheder og kompetencer, der giver dem mulighed for at:
 • Identificere og formulere en nyetableret virksomhed udfordringer og muligheder.
 • At identificere potentielle realistiske stakeholders givet forretningsplanen
 • At tage aktiv del i en virksomheds planlægning og/eller udviklingsproces.
 • At kunne indgå i kritisk debat omkring og vurdere pensum, og kombinere disse bidrag til analysen af SMVs.
 • At være i stand til at analysere og skrive/ revidere en forretningsplan.
 • At være i stand til at præsentere en forretningsplan både skriftligt og mundtligt, som et resultat resultatet af den studerendes analyse og refleksion.
 • Redegørefor og kristisk vuredere forskellige foreetnigsmodeller
Prøve/delprøver
Forretningsplaner:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 5 studerende
Individuelt
Omfang af skriftligt produkt Max. 30 sider
Rapporten består af to dele: 1) En forretningsplan skrevet om udleveret cases (max 25 sider til max 5 studerende). 2) En teoretisk afklaring for kerne elementerne i forretningsplanen. Rapporten består af en teoretisk orienteret del og en praktisk orienteret del og svarer til det formål og indhold af kurset.
Opgavetype Rapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer og Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kursets indhold og struktur
Pensum er på engelsk.

Formålet med kurset: Iværksætteri indebærer bl.a. udvikling af ideer og skabelsen af ​​en virksomhed. Iværksættere (founders) og start-up teams tror ofte strategisk planlægning eller udvikling, ud over den indledende papir arbejde, er spildt tid. Planlægning er ofte ad-hoc og noget der sker undervejs. De fleste nystartede virksomheder ikke engang har skrevet noget ned der udtrykker deres forretningsidé. De har heller ikke nogen optegnelser for hvad der gør ideen levedygtig/ unik, hvad der er virksomhedens vigtigste mål, eller hvordan disse mål skal opnås. Ofte opstår disse refleksioner når det er nødvendigt at søge midler uden for det nærmeste netværk af familie og venner. Det er formentlig rigtigt, at handling i mange tilfælde er vigtigere end strategi for en nyoprettet virksomhed. Ikke desto mindre er evnen til at sætte den nye virksomhed under en strategisk linse og derved være i stand til at præsentere ide, produkt, plan og vision på en overbevisende måde, afgørende rolle for at tiltrække ressourcer og opnå både tidlige og sene stadier af finansiering samt at blive re - finansieret. Det overordnede formål med dette kursus er at give studerende de nødvendige værktøjer og komtencer som tilader dem af skrive menigsfyldte og brugbare forretningsplaner. At sikre at den studerende får en forståelse for forskellige foreetningsmodeller og hvorledes disser passer ind i forretnigsplanlægningen og den planlagte sttategi. Målet er at give de studerende praktiske og teoretisk insigt og værktøjer til af udvilke komptencer til at foretage dybtegående analyser af nye forretniger eller foretningsideer og udvilke forrentingsplaner som er velovervejet, troværdige, og menigsfyldte. .

Indhold
Iværksætteren selv (M/K) eller start–up teamet er udgangspunktet for kurset. Kurset består af to integrerede dele. For det første, forelæsninger og dialog om teoretisk og empiriske grundet studer, som giver den studerende det nødendige fundament til at forstå forretningsplaner. For det andet, øvelser som tillader at den studerende reflekterer og diskuterer detaler med hensyn til det undevriste materiale. Øvelserne er en kombination af hypotetiske eksempler og forretningsplaner anvedt til at etablere nye virksomheder. Forelæsninger er organiseret så de refererer til helt specifikke dele af en forretningsplan. Det tillader at den studerende kan fokusere på et klart defineret snævert område af forretningsplanen. Integration med gæsteforelæsninger tillader at de studerende kan teste deres underviste teori og literatur mod erfarringer.

Progression i forhold til HA-uddannelsen
Dette kursus er grundlaget for at forstå de grundlæggende principper for strategisk adfærd og handling blandt nyetablerede organisationer. Det vil bygge på principperne fra erhvervsøkonomiske, organisatoriske analyse, mikro- og erhvervsøkonomi fra 1. semester. Kurset giver også teoretisk forstålse, som er elementær og central i senere kurser som Entrepreneurship II, Entrepreneurial Finance, og Entrepreneurial og innovativ organisation.


 

Undervisningsformer
Undervisningsmetoder
Kurset består af interaktive forelæsninger, herunder gæsteforelæsninger ved Copenhagen School of Entrepreneurship (CSE) og entrepreneurer. Kurset er primært traditionelle forelæsninger som tager udgangspunkt i teoretisk og empirisk literatur bmen baseres ligeldes på illustrative eksempler på forretningsmodeller og forretningsplaner. Ovenstående kombination sikrer balance og integration mellem teori og praksis.
Foreløbig litteratur
 • Sahlman, W. (1997), “How to Write a Great Business Plan”, Harvard Business Review, July-August 1997, pp. 98-108.
 • Kirsch, D., Goldfarb, B., & Gera, A. (2009). Form or substance: the role of business plans in venture capital decision making. Strategic Management Journal, 30(5), 487-515.
 • Delmar, F., & Shane, S. (2003). Does business planning facilitate the development of new ventures?. Strategic Management Journal, 24(12), 1165-1185.
Sidst opdateret den 22-07-2015