English   Danish

2015/2016  KAN-CJURV7057U  Videregående markedsføringsret

English Title
Advanced Marketing Practise Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, MSc
Kursusansvarlig
  • Jan Trzaskowski - Juridisk Institut (JUR)
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Kommunikation/Communication
  • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 13-02-2015
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Det er fagets mål, at den studerende kan
  • redegøre for virksomheders og personers retsstilling på grundlag af de regelsæt, der indgår i pensum
  • identificere markedsføringsretlige og dertil knyttede civilretlige problemstillinger i konkrete eksempler
  • placere konkrete markedsføringsretlige og dertil knyttede civilretlige problemstillinger i en overordnet sammenhæng på en måde, som demonstrerer overblik, indsigt og forståelse
  • analysere konkrete markedsføringsretlige problemstillinger, argumentere for fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk bedømmelse af de retlige muligheder for undgå retlige indgreb og problemer
  • præsentere markedsføringsretlige problemer, løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Bestået HA(jur.) eller lignende
Prøve/delprøver
Videregående markedsføringsret:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget sigter mod at tilvejebringe en nærmere indsigt i de forskelligartede juridiske risici ved markedsføring og muliggøre saglige overvejelser over, hvorledes virksomheden minimerer disse risici. Der tages udgangspunkt i en række konkrete problemstillinger, og bl.a. følgende emner inddrages:
 

- Direkte markedsføring

- Viral markedsføring

- Prismarkedsføring

- Miljømarkedsføring

- Produktefterligninger og konceptbeskyttelse

- Misrekommandering

- Produktsikkerhed

- Branche- og produktspecifik regulering

- Mediespecifik regulering

- International og unionsretlig markedsføringsret.

Undervisningsformer
Forelæsninger og case diskussion
Yderligere oplysninger

Ændringer i skema kan forekomme
Torsdag 14.25-17.00, uge 36-41, 43-47

Foreløbig litteratur

Peter Møgelvang-Hansen, Thomas Riis og Jan Trzaskowski: Markedsføringsretten, 2. udg. 2011.

Peter Møgelvang-Hansen, Thomas Riis og Jan Trzaskowski og Marie Pade Andersen: ICC's kodeks for reklame og markedskommunikation, 2011.

Desuden artikler mv. og materiale på Learn.

Sidst opdateret den 13-02-2015