English   Danish

2015/2016  KAN-CMLMV1013U  Terminologi – Nordisk webbaseret kursus

English Title
Terminology - Nordic web-based course

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
 • Hanne Erdman Thomsen - Department of International Business Communication (IBC)
Primære fagområder
 • Kommunikation/Communication
 • Sprog/Language
Sidst opdateret den 17-02-2015
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • Strukturere begreber i begrebssystemer
 • Anvende principperne for definitionsskrivning korrekt og redegøre for dem
 • Forklare termdannelse
 • Udvælge termer udfra etablerede kriterier
 • Argumentere for terminologiens rolle i en effektiv fagsproglig kommunikation, både faginternt og fageksternt
 • Anvende terminologiens grundbegreber korrekt
Forudsætninger for indstilling til prøven
Antal obligatoriske aktiviteter: 4
Obligatoriske godkendelsesopgaver (bedømmes godkendt/ikke godkendt)
Undervejs i kurset laves et antal obligatoriske opgaver hvor de studerende får feedback og på den baggrund kan forbedre deres besvarelse til den endelige aflevering.
Prøve/delprøver
Terminologi - nordisk webbaseret kursus:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Ved kursets slutning vælger den studerende et givent antal af de obligatoriske opgaver ud, og afleverer dem i en forbedret udgave sammen med en refleksion over læringsforløbet på 1-2 sider. Ved kursets start oplyses hvor mange opgaver der kræves i den endelige aflevering for at bestå kurset.
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform Bestået/ikke bestået
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterår, Den afsluttende opgave afleveres umiddelbart efter kursets afslutning.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Inden for en nærmere fastsat frist afleveres en forbedret udgave af porteføljen.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset indeholder en oversigt over terminologiens grundbegreber og forholdet mellem terminologi og leksikografi, samt diskussioner om relationen mellem fagsprog og almensprog. Der indgår mange øvelser i praktisk terminologiarbejde, herunder strukturering af begrebssystemer, definitionsskrivning og termdannelse.

Målet med kurset er at give deltagerne færdigheder i at udføre terminologiarbejde og basisviden om terminologi og om terminologiens teoretiske og metodologiske grundlag i et nordisk perspektiv, og om terminologiens rolle for en effektiv fagsproglig kommunikation.

Undervisningsformer
Kurset er 100 % netbaseret, dvs. der er ingen fysiske møder eller klasseundervisning. Undervisningen vil veksle mellem selvstudium, on-line forelæsninger, asynkron dialog og øvelser.

De forskellige undervisere, som er ansvarlige for forskellige dele af kurset, og deltagerne på kurset kommer fra alle de nordiske lande og dialogen i e-læringssystemet samt feed-back på opgaver og øvelser vil derfor være på DANSK, NORSK og SVENSK. Det samme gælder undervisningsmateriale og øvelser.

Undervisningen starter i uge 39 og slutter efter uge 49.
Yderligere oplysninger

Foreløbig litteratur (afvent besked om anskaffelse i september):

 • Madsen, Bodil Nistrup: Terminologi 1, Metoder og principper. GAD, Kbh. 1999. ISBN 87-12-03390-1. Fås som e-bog: http://www.saxo.com/dk/item/bodil-nistrup-madsen-terminologi-1-principper-og-metoder-e-bog.aspx
 • Nuopponen & Pilke (2010) Ordning och reda. Terminologilära i teori och praktik.  Norstedts.
 • Madsen, Bodil Nistrup (2005). Principper og metoder for arbejdsgrupperne nedsat af Det Nationale Begrebsråd for Sundhedsvæsenet - Del 1: Principper. København: Sundhedsstyrelsen  (downloades gratis fra http://begrebsbasen.sst.dk/)
 • Madsen, Bodil Nistrup (2006). Principper og metoder for arbejdsgrupperne nedsat af Det Nationale Begrebsråd for Sundhedsvæsenet - Del 2: Metoder og arbejdsforløb. København: Sundhedsstyrelsen  (downloades gratis fra http://begrebsbasen.sst.dk/)

Supplerende artikler udleveres i e-læringsforum

Sidst opdateret den 17-02-2015