English   Danish

2015/2016  KAN-CPHIV7001U  Spinozas filosofi (studiekreds)

English Title
The Philosophy of Spinoza (studiekreds)

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 10
Max. antal deltagere 30
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi, MSc
Kursusansvarlig
  • Ole Thyssen - MPP
Contact information: https:/​/​e-campus.dk/​studium/​student-hub/​aabningstider-og-kontaktinformation
Primære fagområder
  • Filosofi og etik/Philosophy and ethics
Sidst opdateret den 16-02-2015
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • Den studerende skal dokumentere et grundtigt kendskab til Spinozas filosofi
  • Den studerende skal kunne præsentere og diskutere sammenhængen mellem Spinozas erkendelsesteori, psykologi, etik og samfundsteori
  • Den studerende skal vise overblik over Spinozas samfundshistoriske relevans og filosofihistoriske position og aktualitet
Forudsætninger for at deltage i kurset
Motivation til at læse og præsentere vanskelige hovedværker af og om Spinoza
Forudsætninger for indstilling til prøven
Antal obligatoriske aktiviteter: 1
Obligatoriske godkendelsesopgaver (bedømmes godkendt/ikke godkendt)
Præsentation af tekster om eller af Spinoza

Krav om aktiv undervisningsdeltagelse (bedømmes godkendt/ikke godkendt)
Ja
Prøve/delprøver
Tema(er) hos Spinoza:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Essay
Varighed 2 uger til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Efterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

På baggrund af tekster i pensum udarbejder den studerende et essay på 15 sider som inddrager ét eller flere centrale temaer hos Spinoza og sætter det/dem i sammenhæng med Spinozas samlede forfatterskab, samtidshistorien, filosofihistorien og aktuel relevans

Kursets indhold, forløb og pædagogik

I syv forelæsninger præsenteres og diskuteres Spinozas filosofi på basis af en læsning af hans etik og hans Terologisk-politisk afhandling. Både faglærer og studerende bidrager med præsentationer. Det er en absolut forudsætning , at de studerende er motiverede til at læse og diskutere vanskelige tekster. Hver studerende forventes at påtage sig en præsentation af en del af Spinozas tekster.

Undervisningsformer
Forelæsning, præsentation og diskussion
Foreløbig litteratur

Spinoza, Baruch de, Etik, København: Munksgaards Forlag, 1935 eller senere udgaver.

Spinoza, Baruch de, Teologisk-politisk afhandling, København: Forlaget Anis, 2009.

Sidst opdateret den 16-02-2015