English   Danish

2016/2017  BA-BFILV2001U  Det Humane Perspektiv i Business Administration

English Title
The Human Perspective in Business Administration

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Første quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi, BSc
Kursusansvarlig
  • Øjvind Larsen - MPP
Undervisere:

Lektor Øjvind Larsen CBS

Professor Ole Thyssen CBS

Gæstelærere:

Birgitte Kofod Olsen, CSR chef i forsikringsselskabet Tryg, Ph.d., forhenværende vicedirektør på Institut for Menneskerettigheder.

Mads Øvlisen, rådgiver for FN’s Global Compact Board og adjungeret professor på CBS, og tidligere direktør for Novo Nordisk.

Lise Holst, leder af Novo Nordisk bioetik.

Bjarne Kjems: Tidligere skolechef på Beredskabsstyrelsens Center for Lederuddannelse.

Thomas Ploug, professor i filosofi ved Ålborg Universitet og medlem af Etisk Råd.
Primære fagområder
  • Filosofi og etik/Philosophy and ethics
  • Politisk ledelse og offentlig forvaltning/Political leadership and public management
  • Økonomi/Economics
Sidst opdateret den 17-02-2016
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Efter at have fulgt undervisningen i faget forventes den studerende ved eksamen at være i stand til:
  • at gengive indholdet af de tekster, som indgår i opgaven
  • at analysere de enkelte tekster
  • at fortolke de enkelte tekster
  • at sammenligne teksterne både inden for og på tværs af temaer og perioder
  • at inddrage tekster og temaer i et - eller flere - samlende perspektiver
Forudsætninger for at deltage i kurset
Der kræves ikke specielle forudsætninger for at følge faget. Pensum vil blive gennemgået ved undervisningen. Der vil være mulighed til at stille spørgsmål undervejs, så alle problemstillinger skulle blive belyst.
Prøve/delprøver
Det Humane Perspektiv i Business Administration:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterår
Hjælpemidler der må medbringes Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset skal sætte den studerende i stand til kvalificeret i at forstå, begrunde og diskutere betydningen af menneskerettigheder, humanisme, etik og værdier for virksomhederne i det globale samfund. Virksomhederne kan ikke udelukkende anlægge et økonomisk perspektiv på deres virksomhed. De er tvunget til at tage hensyn til lokale arbejdsforhold, samfundsforhold, bæredygtighed, forurening og miljø. De større danske virksomheder skal alle aflægge et etisk regnskab. I faget vil der indgå gæster fra private virksomheder og offentlige forvaltninger.
 
Kurset har følgende temaer:

Tema 1:Introduktion til hele kurset: Eksempler på de normative problemer som virksomheder kan skabe: økologi, forurening, sundhedsfare, rovdrift på ressourcerne, behovet for værdier i en virksomhed. Lærer Øjvind Larsen.

Tema 2:Humanismens betydning og historiske tilblivelse, Menneskerettighedernes etiske, retlige og politiske oprindelse, Kants pligtetik. Lærer Øjvind Larsen.

Tema 3:Etiske Teorier: Konsekvensetik og Utilitarisme: Lærer Øjvind Larsen.

Tema 4:Etiske teorier: Habermas’ teori om den kommunikative handlen og om den kommunikative etik. Lærer:  Øjvind Larsen.

Tema 5:Menneskerettighedernes og CSR betydning i det globale samfunds virksomheder.
Gæstelærer: Birgitte Kofod Olsen, CSR chef i forsikringsselskabet Tryg, Ph.d., forhenværende vicedirektør på Institut for Menneskerettigheder. Lærer Øjvind Larsen.

Tema 6:CSR og Menneskerettigheder – Virksomhedernes sociale ansvar i et globalt perspektiv.
Gæstelærer: Mads Øvlisen, rådgiver for FN’s Global Compact Boardog adjungeret professor på CBS, og tidligere direktør for Novo Nordisk. Lærer Øjvind Larsen.

Tema 7:Etiske dilemmaer og forretningsmæssige konsekvenser – den globale virksomheds daglige udfordringer
Gæstelærer: Lise Holst, leder af Novo Nordisk bioetik arbejde. Lærer: Øjvind Larsen.

Tema 8:Ytringsfrihed i Privat Virksomhed og Offentlig Forvaltning
Gæstelærer Bjarne Kjems: Tidligere skolechef på Beredskabsstyrelsens Center for Lederuddannelse. Lærer: Øjvind Larsen.

Tema 9:Det etiske skøn – Om etiske råds rolle i det moderne samfund
Gæstelærer: Thomas Ploug, professor i filosofi og medlem af Etisk Råd. Lærer: Øjvind Larsen

Undervisningsformer
Der vil komme repræsentanter fra erhvervsliv og offentlige institutioner, som vil tale om, hvordan det humane perspektiv indgår som en vigtig parameter i virksomhederne.

Gæsterne er følgende:

Birgitte Kofod Olsen, Ph.d., BKO Consult, forhenværende CSR chef i forsikringsselskabet Tryg, forhenværende vicedirektør på Institut for Menneskerettigheder.

Mads Øvlisen, rådgiver for FN’s Global Compact Board og adjungeret professor på CBS, og tidligere direktør for Novo Nordisk.

Lise Holst, leder af Novo Nordisk bioetik.

Bjarne Kjems: Tidligere skolechef på Beredskabsstyrelsens Center for Lederuddannelse.

Thomas Ploug, professor i filosofi ved Ålborg Universitet og medlem af Etisk Råd.


Den teoretiske undervisning i humanisme, menneskerettigheder og etiske teorier vil have form af normal klasseundervisning med spørgsmål og diskussion. Studenterne kan hele tiden stille spørgsmål i løbet af undervisningen.
Studenterarbejdstimer
Foreberedelse til undervisning, læsning af pensum 136 timer
Undervisning 30 timer
Eksamensforberedelse 36 timer
Eksamen 4 timer
Foreløbig litteratur

Tema 1: Introduktion til hele kurset:
Eksempler på de normative problemer som virksomheder kan skabe: økologi, forurening, sundhedsfare, rovdrift på ressourcerne, behovet for værdier i en virksomhed.

Lærer: Øjvind Larsen


Tema 2: Humanismens betydning og historiske tilblivelse, Menneskerettighedernes etiske, retlige og politiske oprindelse, Kants pligtetik.

Lærer: Øjvind Larsen

Litteratur:
Immanuel Kant, Grundlæggelse af sædernes metafysik, Hans Reitzels Forlag, 2005, s. 77 – 135
Erklæringen af menneskets og borgerens rettigheder, Frankrig 1789, i: Menneskerettigheder - filosofisk, juridisk, historisk, politisk, Akademisk Forlag 1989, s. 10 – 17.
Niels Mikkelsen, FN’s verdenserklæring om menneskerettigheder, New York 1948, i: Menneskerettigheder - filosofisk, juridisk, historisk, politisk, Akademisk Forlag 1989, s. 113 – 123.
Immanuel Kant, The Metaphysics of Morals, i: Immanuel Kant, Practical Philosophy, Cambridge University Press, Cambridge 1996, Introduction to the Doctrine of Right, A - E; Appendix to the Introduction to the Doctrine of Right, s. 386 - 397.
 
Tema 3: Etiske Teorier: Konsekvensetik og Utilitarisme.

Lærer: Øjvind Larsen


Litteratur:
Webers Konsekvensetik: Max Weber, ‘Politik som levevej’, i: Max Weber - Udvalgte tekster, bd. 1, s. 256 - 267.
Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Clarendon Press, Oxford 1996, chapter I, p. 11 - 16; chapter IV - V, P. 38 - 50.
John Stuart Mill, ‘Bentham’, i: Stuart Mill, Munksgaard 1996, s. 50 - 72.
 
Tema 4: Etiske teorier: Habermas’ teori om den kommunikative handlen og om den kommunikative etik.

Lærer:  Øjvind Larsen


Litteratur:
Erik Oddvar Eriksen og Jarle Weigård, Kommunikativt Demokrati – Jürgen Habermas’ teori om politik og samfund, Hans Reitzels Forlag, København 2003: Kapitel 3, Det kommunikative handlingsbegreb, s. 61 – 87.
Erik Oddvar Eriksen og Jarle Weigård, Kommunikativt Demokrati – Jürgen Habermas’ teori om politik og samfund, Hans Reitzels Forlag, København 2003: Kapitel 5, System og Livsverden, s. 134 – 165.
Habermas (1996), Diskursetik, Det lille Forlag, København. Et mindre uddrag
 
Tema 5: Menneskerettighedernes og CSR betydning i det globale samfunds virksomheder

Gæstelærer: Birgitte Kofod Olsen, Ph.d., BKO Consult, forhenværende CSR chef i forsikringsselskabet Tryg, og forhenværende vicedirektør på Institut for Menneskerettigheder.


Lærer Øjvind Larsen.

Litteratur:
Louis Henkin, The Age of Rights’. Author: Louis Henkin. ISBN: 9780231064453. Publisher: University Presses of California, Columbia and Princeton. I indledningsafsnittet sættes menneskerettighederne i samfundsmæssig kontekst.
Protect, Respect and Remedy: a Framework for Business and Human Rights.
Report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises.
Niels Mikkelsen, FN’s verdenserklæring om menneskerettigheder, New York 1948, i: Menneskerettigheder - filosofisk, juridisk, historisk, politisk, Akademisk Forlag 1989, s. 113 – 123.
 
Tema 6: CSR og Menneskerettigheder – Virksomhedernes sociale ansvar i et globalt perspektiv.

Gæstelærer: Mads Øvlisen, rådgiver for FN’s Global Compact Boardog adjungeret professor på CBS, og tidligere direktør for Novo Nordisk.

Lærer Øjvind Larsen.

Litteratur:
The Ten Principles of the United Nations Global Compact, i: Andreas Rasche and Georg Kell, The United Nations Global Compact – Achievements, Trends and Challenges, Cambridge: Cambridge University Press, s. xxxi.
Andreas Rasche and Georg Kell, Introduction: the United Nations Global Compact – retrospect and prospect, i: Andreas Rasche and Georg Kell, The United Nations Global Compact – Achievements, Trends and Challenges, Cambridge: Cambridge University Press, s. 1 - 19.
Scherer, A. G. & Pallazzo, G. (2007) ‘Towards a Political Conception of Corporate Responsibility: Business and Society Seen From a Habermasian Perspective’, Academy of Management Review, vol. 32(4): 1096-1120.
Erklæringen af menneskets og borgerens rettigheder, Frankrig 1789, i: Menneskerettigheder - filosofisk, juridisk, historisk, politisk, Akademisk Forlag 1989, s. 10 – 17.
Niels Mikkelsen, FN’s verdenserklæring om menneskerettigheder, New York 1948, i: Menneskerettigheder - filosofisk, juridisk, historisk, politisk, Akademisk Forlag 1989, s. 113 – 123.
 
Tema 7: Etiske dilemmaer og forretningsmæssige konsekvenser – den globale virksomheds daglige udfordringer.

Gæstelærer: Lise Holst, leder af Novo Nordisk bioetik arbejde.


Lærer: Øjvind Larsen.

Litteratur:
Susanne Holmström og Susanne Stormer, ‘Novo Nordisk: Reflection at the Centre of a Nordic Role Model – Premises, problems, potential, perspectives.
 
Tema 8: Ytringsfrihed i Privat Virksomhed og Offentlig Forvaltning.

Gæstelærer Bjarne Kjems: Tidligere skolechef på Beredskabsstyrelsens Center for Lederuddannelse.


Lærer: Øjvind Larsen.

Litteratur:
Brev 22. september 2005 fra Ombudsmanden til Forsvarsministeriet. Emne: Vedrørende Bjarne Kjems, i: Kompendium om ytringsfrihed.
Ombudsmandens udtalelse af 21. juli 2006 til Forsvarsministeriet: ”Vedrørende Bjarne Kjems’ indlæg i Politiken”, i: Kompendium om ytringsfrihed.
Pressemeddelelse fra Ombudsmanden 24. juli 2006: ”Forsvarsministeren lagde pres på offentlig ansat”, i: Kompendium om ytringsfrihed.
Zahle, Henrik (1995), ‘Ytringsfrihed for privat ansatte’, i: Ugeskrift for Retsvæsen, UfR Online, U.1995B.361, Forlaget Thomson, København.
Zygmunt Bauman, ‘Lydighedens Etik’, i Bauman, Modernitet og Holocaust, Hans Reitzels Forlag, København 2001, s. 202-223
Kompendium om ytringsfrihed og den danske forvaltning af terrorberedskabet. De dele, som ikke indgår som obligatorisk litteratur.
 
Tema 9: Det etiske skøn – Om etiske råds rolle i det moderne samfund.

Gæstelærer: Thomas Ploug, professor og medlem af Etisk Råd.


Lærer: Øjvind Larsen.

Litteratur:
Klemens Kappel: Introduktion, i: Etik i Tiden - 20 år med Etisk Råd, København 2007, s. 13 – 26.
Svend Andersen: Den offentlige debat og den subjektive menings etik, i: Etik i Tiden - 20 år med Etisk Råd, København 2007, s. 223 – 237.
Klemens Kappel: Mellem folkelig fornuft og etisk ekspertise, i: Etik i Tiden - 20 år med Etisk Råd, København 2007, s. 239 – 254.
Jan Foght Mikkelsen: ETISK ROD? Etisk Råd og etik i offentligheden, i: Etik i Tiden - 20 år med Etisk Råd, København 2007, s. 210 – 221.
Lov nr. 353 om oprettelse af et etisk råd og regulering af visse biomedicinske forsøg fra 3. juni 1987, i: Klemens Kappel og Anne Lykkeskov (red.), Etik i Tiden - 20 år med Etisk Råd, København 2007, s. 275 - 280
Lov nr. 440 om Det Etiske Råd fra 9. juni 2004, i: Klemens Kappel og Anne Lykkeskov (red.), Etik i Tiden - 20 år med Etisk Råd, København 2007, s. 281 - 284.

Sidst opdateret den 17-02-2016