English   Danish

2016/2017  BA-BJURO1008U  Industriøkonomi

English Title
Industrial Economics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Første quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
  • Industriøkonomi
    Thomas Rønde - Institut for Innovation og Organisationsøkonomi (INO)
Primære fagområder
  • Økonomi/Economics
Sidst opdateret den 29-06-2016
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Formålet med faget er, at tilvejebringe en forståelse for det økonomisk-teoretiske rationale bag konkurrenceretten, samt at give de studerende en grundlæggende forståelse af konkurrenceretten. Fagets læringsmål er således, at:
  • den studerende skal kunne identificere og sammenligne relevant teori-, model- og begrebsapparat;
  • den studerende skal kunne fremstille og tolke industriøkonomiske logikker grafisk og matematisk;
  • den studerende skal kunne vurdere industriøkonomiske modellers forudsætninger i relation til cases fra ”virkelighedens verden”;
Prøve/delprøver
Faget har fælles prøver med
BA-BJURO1011U
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Hensigten med Industriøkonomi er at sætte de studerende i stand til at forstå det økonomisk-teoretiske rationale bag konkurrenceretten. Faget knytter derudover an til fagene Mikroøkonomi, Rets- og kontraktøkonomi, Økonomi og Strategi og anden dels-faget, EU-konkurrenceret på Baggrund af Industri-økonomisk Teori. Grundlaget er den moderne industriøkonomiske teori. Fokus er at afdække konsekvenserne af markedsmagt, diskutere koordination mellem oligopolister, tilvejebringe en forståelse af vertikale begrænsninger og fusioner med videre i et industriøkonomisk perspektiv.

Undervisningsformer
Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 206 arbejdstimer på følgende vis:
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 20 timer
Øvelser 10 timer
Forberedelse 126 timer
Eksamensforberedelse 30 timer
Foreløbig litteratur

Pensum afventer nærmere, se lektionsplanen på Learn

Sidst opdateret den 29-06-2016