English   Danish

2016/2017  BA-BJURO1509U  "Theory of the Firm"

English Title
Theory of the Firm

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Fjerde quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
  • Christina D. Tvarnø - Juridisk Institut (JUR)
Primære fagområder
  • Strategi/Strategy
  • Økonomi/Economics
Sidst opdateret den 10-03-2017
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • Redegøre for forskellige typer af intern/ekstern organisering fra et virksomhedsteoretisk perspektiv.
  • Redegøre for hvordan forskellige transaktioner kan styres og optimeres.
  • Redegøre for implikationerne ved forskellige strategiske spørgsmål indenfor virksomheden samt i forhold til relevante aktører.
  • Anvende tilgangsvinkler (metode, teori og modeller) fra faget i udarbejdelse af analyser med baggrund i virksomhedsteori.
Prøve/delprøver
Theory of the Firm:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 48 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e):: Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset giver en introduktion til den moderne mikroøkonomi i forhold til virksomhedens organisation. Det inddrager centrale begreber såsom asymmetrisk information, efficiens, incitamenter, ejendomsrettigheder, specifikke investeringer  mv., som, i et spilteoretisk perspektiv, udgør byggestenene i en økonomisk tilgang til organisationer. 
 

Undervisningsformer
Undervisningen vil bestå af klasseundervisning med inddragelse af cases .

Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 206 arbejdstimer på følgende vis (ret til ændringer forbeholdes):
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 40 timer
Forberedelse 131 timer
Eksamensforberedelse 35 timer
Foreløbig litteratur
Udgangspunkt i bogen:
George Hendrikse, 2003: Economics and Management of Organizations, McGraw-Hill 
 
Suppleret med klassiske og centrale artikler fra  virksomhedsteori litteraturen samt en række cases.
 
Sidst opdateret den 10-03-2017