English   Danish

2016/2017  BA-BMATV1030U  Eksternt regnskab

English Title
Financial Accounting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 80
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, BSc
Kursusansvarlig
 • Mia Kaspersen - Institut for Regnskab og Revision (RR)
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Sidst opdateret den 19-02-2016
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Målene for faget er, at de studerende skal:
 • Identificere sammenhængen mellem daglige registreringer og en resultatopgørelse / balance
 • Sammenligne informationsindholdet af regnskaber baseret på forskellige regnskabsteorier (præstationsorienteret og formueorienteret)
 • Differentiere elementerne i årsregnskabet (indtægter, omkostninger, aktiver og passiver)
 • Beskrive forskellen mellem virksomhedens drifts- og finansieringsaktivitet
 • Strukturere og kombinere værktøjer til analyse af virksomhedens rentabilitet, vækst og risiko mv.
Prøve/delprøver
Eksternt regnskab:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
 • Skriftlig stedprøve på CBS' computere
 • Egne noter i papirformat
 • Adgang til personlig drev (S-drev) på CBS' netværk
 • USB stik til upload af egne noter før eksamen
 • Adgang til alle informationer på CBSLearn
 • Egen bærbar/tablet til opslag (OBS der er ikke mulighed for opladning i eksamenslokalet)
 • Egne bøger og kompendier
 • Andre hjælpemidler, se nedenfor
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Regnskab beskæftiger sig med måling og kommunikation af primært finansielle informationer til beslutningsformål. Regnskabet (årsrapporten) er grundlæggende orienteret mod at beskrive en given organisations indtjening (resultatopgørelsen), kapitalforhold i form af aktiver, forpligtelser og egenkapital (balancen) samt pengestrømme (pengestrømsopgørelsen).

Undervisningsformer
Undervisningen baseres på dialogforelæsninger og opgaver.
Studenterarbejdstimer
Eksamen 4 timer
Undervisning 27 timer
Forberedelse 175 timer
Foreløbig litteratur

Slides vedr. bogføring og årsafslutning

 

Jens O. Eling: Finansiel rapportering- teori og regulering

3. Udgave 2012. Gjellerup/Gads forlag

ISBN 978-87-13-05036-9

 

Ole Sørensen: Regnskabsanalyse og værdiansættelse- en praktisk tilgang

4. Udgave 2012. Gjellerup/Gads forlag

ISBN 978-87-13-05034-5

 

 

Pensum er vejledende. Se lektionsplanen på Learn for yderligere information.

Sidst opdateret den 19-02-2016