English   Danish

2016/2017  KAN-CCMVV4032U  Mediastrategi og Mediaplanlægning

English Title
Mediastrategi og Mediaplanlægning

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Første quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 150
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
 • Lars Grønholdt - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Kontaktinformation: https:/​/​e-campus.dk/​studium/​kontakt eller Contact information: https:/​/​e-campus.dk/​studium/​kontakt
Primære fagområder
 • Kommunikation/Communication
 • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 28-09-2016
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Den studerende skal ved afslutningen af faget kunne:
 • Beskrive, klassificere, strukturere og kombinere fagets begreber, teorier, metoder og modeller
 • Identificere og udvikle relevante problemer inden for mediastrategi og –planlægning ud fra marketingproblemer
 • Analysere og syntetisere konkrete problemer inden for mediastrategi og –planlægning ved at anvende fagets begreber, teorier, metoder og modeller
 • Vurdere og formidle løsningen af problemer inden for mediastrategi og –planlægning selvstændigt og på et reflekteret videnskabeligt grundlag
Forudsætninger for at deltage i kurset
Ingen forudgående. Det er dog en fordel af have grundlæggende kendskab
til marketing og forbrugeradfærd. Faget er især relevant for studerende på
EMF, MCM, SMC, der ønsker at udvide og udvikle deres kompetencer
inden for marketing og kommunikationsplanlægning
Prøve/delprøver
Mediastrategi og Mediaplanlægning:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterår
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
 • Skriftlig stedprøve på CBS' computere
 • Egne bøger og kompendier
 • Egne noter i papirformat
 • Adgang til personlig drev (S-drev) på CBS' netværk
 • USB stik til upload af egne noter før eksamen
 • Adgang til alle informationer på CBSLearn
 • Lommeregner efter eget valg
 • Alle ordbøger
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Beskrivelse af eksamensforløbet


 
 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets mål er at give indsigt i teorier og metoder inden for mediastrategi og mediaplanlægning. Dermed skal faget sætte de studerende i stand til at analysere og løse problemer inden for mediastrategi og mediaplanlægning – samt at udarbejde og vurdere en mediastrategi og en mediaplan.
 

Inden for virksomhedens markedskommunikation er der i disse år fokus på mediaplanlægning, såvel internationalt som her i landet, og der iagttages en stigende grad af professionalisme i praksis. Når en reklamekampagne gennemføres, ønsker annoncøren selvfølgelig, at den relevante målgruppe bliver eksponeret for det konkrete budskab i de ”rigtige” medier, og på det ”rigtige” tidspunkt i det ”rigtige” omfang.

Faget beskæftiger sig med disse temaer, struktureret efter en generel mediaplanlægningsproces.

Undervisningsformer
Forelæsninger med cases/øvelser samt fremlæggelse i klassen
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 123 timer
Undervisning 33 timer
Eksamen 50 timer
Foreløbig litteratur
 • Grønholdt, Lars, Hansen, Flemming & Christensen, Lars Bech (red.): Markedskommunikation. Bind I: Metoder og Modeller i Mediaplanlægning og Reklamestyring. Bind II: Danske Reklamemediaer. Samfundslitteratur 2006
 • Jones, J.P. (1995). ”Single-source research begins to fulfill its promise”, Journal of Advertising Research, Vol. 35, No. 3 (May/June), pp. 9-16
Sidst opdateret den 28-09-2016