English   Danish

2016/2017  KAN-CKOMO1046U  Strategi og kommunikation

English Title
Strategy and Communication

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk udbudt som valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, MSc
Kursusansvarlig
 • Lars Thøger Christensen - Department of Management, Society and Communication (MSC)
Primære fagområder
 • Kommunikation/Communication
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 24-06-2016
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Den studerende skal kunne:
 • Forklare og diskutere fagets begreber, teknikker, modeller, processer, teorier og perspektiver
 • Anvende fagets begreber, teknikker, modeller, processer, teorier og perspektiver til at identificere og analysere konkrete strategiske og kommunikative problemer samt udvikle løsninger herpå
 • Redegøre for teoretiske og praktiske sammenhænge mellem virksomheders forretnings- og kommunikationsstrategier
 • Være i stand til at forholde sig kritisk refleksivt til fagets begreber, teknikker, modeller, processer, teorier og perspektivernes forudsætninger, muligheder og begrænsninger
Prøve/delprøver
Strategi og Kommunikation:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 72 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med faget er at give en grundig teoretisk og praktisk forståelse af strategisk kommunikation med afsæt i strategi, organisationsteori, public relations, marketing og management med henblik på at bibringe de studerende en nøgtern og kritisk forståelse af, hvorledes man arbejder strategisk med virksomhedens kommunikation, hvordan man kommunikerer mere effektivt og hvorledes forskellige kommunikationsmåder har mulighed for at præge en organisation og dens forhold til omverden.

Undervisningsformer
Kurset består af 20 forelæsninger à 90 minutter samt 5 øvelsesgange à 90 minutter. I forelæsningerne præsenteres overordnede problemstillinger og lægges op til diskussioner af koncepter, forudsætninger og teoretiske/praktiske perspektiver. I øvelserne arbejdes case-baseret på mindre hold. Det forventes, at den studerende (som del af gruppe) gennemfører mindst en præsentation på holdet.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 40 timer
Case-undervisning 10 timer
Mundtlig fremlæggelse 5 timer
Forberedelse 175 timer
Eksamensforberedelse 182 timer
Total 412 timer
Foreløbig litteratur

Bøger til Corporate Communication (kan købes i SL Books):
Christensen L.T., Morsing M. & G. Cheney (2008). Corporate Communication: Convention, Complexity & Critique. London: Sage 

For øvrig litteratur: Endelig valg af littertur oplyses på LEARN.
Foreløbig litteratur (De fleste artikler findes i CBS library’s databaser):

 • Argenti, Paul A., Robert A. Howell, & Karen A. Beck (2005). The strategic communication imperative. MIT Sloan Management Review, pp. 83-87.

 • Hallahan, K. Holtzhausen, D., van Ruler, B., Vercic, D. & Sriramesh, K. (2007). Defining strategic communication. International Journal of Strategic Communication, 1 (1), 3-35.

 • Hamel, G. (2009). Moon shots for management. Harvard Business Review, February: 91-98 (N.B. Kun tabellen “Management’s Grand Challenges” er pensum).

 • Mintzberg, H. & Waters, J. A. (1985). Of strategies, deliberate and emergent. Strategic Management Journal, 6: 257-272.

 • Osterwalder, A. (2013). A Better Way to Think About Your Business Model.

 • Friedman, Milton (1970). The social responsibility of business is to increase its profits. New York Times, September 13, 1970. (4 s.)

 • Freeman, R. E., Rubin, J. & B. Moriaty (2010). Et stakeholderperspektiv på corporate communication, værdiskabelse og tillid. In Merkelsen, H. (red.) Håndbog i Strategisk Public Relations. Samfundslitteratur, pp. 67-85.

 • Christensen, L.T., Firat, A. F., & Cornelissen, J. (2009). “New Tensions and Challenges in Integrated Communications.” Corporate Communication: An International Journal, Vol. 14/2, pp.207-219.

 • Kenny, Kate, Whittle, Andrea & Wilmott, Hugh (2011). Understanding Identity & Organizations. London: Sage. pp. 13-33.

 • Thornborrow, T. & Brown, A.D. (2009). ‘Being regimented’: Aspiration, discipline and identity work in the British Parachute Regiment. Organization Studies, 30(4): 355-376.

 • Kaye, Beverly & Betsy Jacobson (1999). True tales and tall tales: The power of organizational storytelling. Training & Development (March): 45-50.

 • Gabriel, Yannis (1995). The unmanaged organization: Stories, fantasies and subjectivity. Organization Studies, 16 (3): 477-501.

 • Broms, H. & Gahmberg, H. (1983). Communication to self in organizations and cultures. Administrative Science Quarterly, 28, 482-495.

 • Christensen, Lars Thøger: Transformational Autocommunication. (Lægges ud på Learn)

 • Eisenberg, Eric (1984). Ambiguity as strategy in organizational communication. Communication Monographs, 51: 227-242.

 • Heil, O. and Robertson, T.S. (1991). Toward a theory of competitive marketing signaling: a Research Agenda, Strategic Management Journal, 12 (6): 403-418.

 • < >, Karl E. (1979), “Enactment and Organizing”, chapter 6 in The Social Psychology of Organizing. New York: Random House, pp.147-167.

  Weick, Karl E. (1987), “Substitutes for Strategy” in Teece, D.J. (1987) The Competitive Challenge. Strategies for Industrial Innovation and Renewal. Cambridge, MA: Ballinger, pp. 221-233.

 • Ford, J.D. & Ford, L.W. 1995. The role of conversations in producing intentional change in organizations. The Academy of Management Review, 20: 541-70.

 • Gioia, D.A., & Chittipeddi, K. 1991.

 • Pratt, Cornelius B. (2001). “Issues Management: The Paradox of the 40-Year U.S. Tobacco Wars.” In Robert Heath & Gabriel Vasquez (eds.). Handbook of Public Relations. Newbury Park, CA: Sage, pp.335-346.

 • Vibbert, Stephen. L. & Bostdorff, Denise M. (1993). “Issue Management in the “Lawsuit Crisis.” In C. Conrad (Ed.), The Ethical Nexus.  Norwood, NJ: Ablex, pp. 103‑120.

 • Coombs, T. (1995). Choosing the right words. The development of guidelines for the selection of the ‘appropriate’ crisis-response strategies, Management Communication Quarterly, 8 (4), 447-476.

 • Weick, K.E. (1988). Enacted sensemaking in crisis situations. Journal of Management Studies, 25 (4):305-317.

 • Christensen, Lars Thøger, Firat, A. Fuat & Torp, Simon (2008). The organization of integrated communications: Toward flexible integration. European Journal of Marketing, Vol. 42 No. 3 (4):423-452.

 • Orton, J.D., & Weick, K.E. 1990. Loosely coupled systems: A reconceptualization. Academy of Management Review, 15 (2): 203-223.

 • Lammers, J.C. 2010.

 • Suddaby, R. 2010. How communication institutionalizes: A response to Lammers. Management Communication Quarterly, 25(1): 183-190.

 • Livesey, Sharon M. & Graham, Julie (2007). Greening of corporations? Eco-talk and the emerging social imagery of sustainable development. In May, S., Cheney, G.  & Roper, J. (eds.), The Debate over Corporate Social Responsibility. Oxford University Press, 336-350.

 • Christensen, Lars Thøger, Morsing, Mette & Thyssen, Ole (2013). CSR as aspirational talk. Organization, 20(3): 372-393.

 • Lunheim, Rolf (2005). Confessions of a corporate window-dresser. Leading Perspectives, Summer: 6-7.

 • Christensen, L.T. & Cheney, G. (2015). Peering into transparency: Challenging ideals, proxies and organizational practices. Communication Theory, 25, 70-90.

 • Thyssen, O. 2005. The invisibility of the organization. Ephemera, 5(3): 519-536.

 • Ringel, L. (2015). Organizational transparency? The strange case of the Pirate Party of Germany. Paper presented at the 4th Global Conference on Transparency Research, Lugano, Switzerland, June 4-6 2015.

 • Roberts, A. (2012). WikiLeaks: the illusion of transparency. International Review of Administrative Sciences, 78(1), 116-133.

 • Fenger, Niels & Mørup, Søren H. (2013) ”Den nye offentlighedslov er slet ikke så ringe endda”. Kronik i Politiken 8. maj 2013.

Sidst opdateret den 24-06-2016