English   Danish

2017/2018  BA-BEUSO1015U  Bachelorprojekt

English Title
Bachelor Project

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i europæisk business
Kursusansvarlig
  • Alfred Reckendrees - MPP
Primære fagområder
  • Globalisering og international virksomhed/Globalization and international business
  • Kommunikation/Communication
  • Metode og videnskabsteori/Methodology and philosophy of science
Sidst opdateret den 26-06-2018

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: In the written project, the student should demonstrate the ability to:

• identify and formulate a concise and feasible research question which corresponds to the interdisciplinary programme,
• develop and unfold a relevant research question drawing upon empirical material and a discussion of academic literature,
• identify relevant theories and concepts that help studying the problem in question and explain the respective choices made,
• identify and collect relevant literature and empirical material,
• use and reflect upon data collection, quality of empirical material, and appropriate methods of analysis,
• provide an independent analysis, interpretation and discussion of the material and the results of the project,
• present a well-structured and clearly written report with adequate expressions and formulations in the language of specialization in which data is correctly used and sources correctly referenced.

In the oral exam, the student should be able to:
• provide a concise overview of the research question and the main conclusions of the project,
• explain the research design including choice of case, selection of methods, and construction of theoretical framework,
• demonstrate a thorough knowledge of all aspects of the written project,
• take part in an analytical discussion with an examiner,
• demonstrate adequate use of the language of specialization.
Prøve/delprøver
Bachelor project (Spanish):
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 2-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 40 sider
The maximum number of pages for an individually written BA project is 40 pages. For group projects the number of pages for a group of 2 students is 60 pages. For every additional group member an additional 10 pages is added to the maximum number of pages of the BA project . Thus, 1 student = 40 pages; 2 students = 60 pages; 3 students = 70 pages; 4 students = 80 pages; 5 students = more than 80 pages.

The project is to be written in Spanish and the oral examination of the project is also conducted in Spanish.
Opgavetype Bachelorprojekt
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala

Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, dog vægter det faglige indhold tungest.
Bestemmelser vedrørende resuméet The BA project should have an abstract written in Danish which is included in the total number of pages.
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer og Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
1) If the student has taken part in the writing of the BA project but has been unable to sit the oral exam, the student signs up for the re-exam and is examined on the basis of a re-submission of the original BA project.

2. If the student has taken part in the writing of the BA project but fails the oral exam, the student signs up for the re-exam and is examined on the basis of the original BA project. However, the student can also choose to submit a new individually written BA project within a dead-line set by the study board.

3. If the student has been unable to write / take part in the writing of the BA project due to illness, the student can sit the re-exam if the student submits an individually written BA project within a dead-line set by the study board.

In case 1 and 2 the student does not have access to supervision in the case of re-exam. In case 3 the study board may choose to grant the student access to supervision on the basis of the provision of necessary written documentation.
Beskrivelse af eksamensforløbet

The BA project may be written individually or in a group of 2-5 students. The oral examination of the BA project is an individual exam.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

The aim of the BA project is to firmly establish the students' qualifications in the areas that the programme cover. With this aim in mind the students choose an area of interest among those they have been introduced to in the course of the programme within which they would like to write their BA project and formulate a research question. The research question should relate to the / one of those countries where the language that the student specialises in is spoken.

Undervisningsformer
In the context of the writing of the BA project the programme offers a number of lectures that address the most common problems that may arise in the process of project work. The lectures go into depth with these problems and unfold possible solutions. Focus is on five key areas;
- How to find and formulate a research question
- How to develop a research design
- How to identity and employ methods and data
- How to integrate theory and empirical data
- How to manage the writing and presentation of the project.


Furthermore, the program offers supervision paying due attention to the language that the student specialises in and therefore writes in the project in. The number of hours allocated to supervision follows the CBS norm and is including time for preparation.
Feedback i undervisningen
Ved vejledning
Studenterarbejdstimer
Total 420 timer
- individual projects of maximum 40 pages, hours of supervision 7 timer
- group projects with 2 students; maximum 60 pages, hours of supervision 16 timer
- group project with 4 students; maximum 80 pages, hours of supervision 18 timer
- group project with 5 students; more than 80 pages, hours of supervision. 20 timer
Sidst opdateret den 26-06-2018